Druhé kolo přijímacího řízení

Pro doplnění volných míst vyhlašujeme druhé kolo přijímacího zkoušek pro zájemce o osmileté studium, které proběhne 6. 6. 2017.

Přihlášky je možné podat do 30. 5. 2017.

Přijímací zkoušky budou složeny z psychologického testu a pohovoru.

Součástí přihlášky je motivační dopis rodičů uchazeče - dopis zdůvodňující výběr školy a hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu.

Přihlášku si můžete stáhnout zde

Nahoru