Výsledky druhého kola přijímacích zkoušek 2017

Osmileté studium

Splnili podmínky přijímacího řízení a jsou přijati ke studiu:

kód žáka pořadí
83 1
88 2
80 3
90 4
82 5
86 5
78 7
84 8
Prosíme o neprodlené odevzdání zápisových lístků.

Splnili podmínky přijímacího řízení a zatím nejsou přijati ke studiu z kapacitních důvodů (náhradníci):

kód žáka pořadí
87 9
81 10
79 11
89 12

Nesplnili podmínky přijímacího řízení a nejsou přijati ke studiu:

kód žáka pořadí
85 13

 

Nahoru