Školní družina

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7:00 do 8:00 hodin.

Děti jsou soustředěné v jednom oddělení, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video atd.

Po ukončení vyučování (11:45 nebo 12:40 hod.) předávají učitelé děti vychovatelům děti, které v ten den navštěvují ŠD.

Odchody dětí:

Vzhledem k plánované činnosti mohou děti odcházet ze ŠD hned po obědě v časech 11:45, 12:40 hod., dále je možné děti vyzvedout pouze ve 13:30 hod. a po předchozí domluvě s vychovetelem je možné dítě vyzvednout dříve a pak až po 15:00 až do 16:00 hod. Po domluvě s vychovatelem je možné zůstat v ŠD až do 16:30. 

Bude-li dítě uvolněno ze ŠD dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od té doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

Mimoškolní zájmová činnost - kroužky - se konají po vyučování, v odpoledních hodinách, v době provozu školní družiny. Kroužky v rámci ŠD probíhají vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek až na výjimky ve 14:00 hodin.

Dokumenty vztahující se k činnosti ŠD najdete v odkazech níže:

Vnitřní řád školní družiny

Plná moc k vyzvednutí ze ŠD

Odhlášení žáka ze ŠD

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Školní vzdělávací plán družiny

Tematický plán ŠD 1. ročník

Tematický plán ŠD 2. ročník

Tematický plán ŠD 3. ročník

Tematický plán ŠD 4. ročník

Nahoru