ICT11 – Opakování a procvičování německé gramatiky pro úroveň A2 - B1

    Soubor Typ Velikost Aktualizováno
file Seznam materiálů s anotací ICT11 - NJ .docx 111.3 kB
file ICT11-1 Slovosled vět vedlejších .doc 1.1 MB
file ICT11-2 Skloňování přídavných jmen .docx 1.1 MB
file ICT11-3 Zeměpisné pojmy a světové strany .doc 1.9 MB
file ICT11-4 Procvičování zájmen .docx 515.5 kB
file ICT11-5 Perfektum pravidelných i nepravidelných sloves .docx 512.9 kB
file ICT11-6 Věty vztažné .docx 65.3 kB
file ICT11-7 Předložky se 3. a 4. pádem .docx 222.8 kB
file ICT11-8 Gramatika A2 hravě .docx 245.7 kB
file ICT11-9 Gramatika B1 hravě .docx 75 kB
file ICT11-10 Slovesné tvary .docx 74.8 kB
file ICT11-11 Rechtschereibung - Pravopis .docx 72.4 kB
file ICT11-12 Sprachbausteine .docx 121.8 kB
file ICT11-13 Infinitiv s zu .docx 70.9 kB
file ICT11-14 Časté fráze .pptx 3.7 MB
file ICT11-15 Slovesa s odlučitelnými předponami .pptx 4.8 MB
file ICT11-16 Předložkové vazby sloves a tázací slova .pptx 802.8 kB
file ICT11-17 Slovotvorba - slova se stejných základem .pptx 595.9 kB
file ICT11-18 Kvíz - nepravidelná slovesa .pptx 341.6 kB
file ICT11-19 Množné číslo podstatných jmen .pptx 1.1 MB
file ICT11-20 Zrádná slova v němčině .pptx 541.1 kB
file ZÁZNAMOVÝ ARCH ICT 11 - Opakování a procvičování německé gramatiky .docx 109.7 kB
Nahoru