ICT3 - Procvičování latinské gramatiky na gymnaziální úrovni

    Soubor Typ Velikost Aktualizováno
file Seznam materiálů s anotací ICT3 - Latina .docx 110.3 kB
file ICT3-1 Perfektum .doc 1.6 MB
file ICT3-2 Předložky .docx 718.8 kB
file ICT3-3 Zájmena osobní a přivlastňovací .docx 868.4 kB
file ICT3-4 Slovesné tvary v latinských textech a nápisech .doc 2.9 MB
file ICT3-5 Procvičování 1 a 2 deklinace na zeměpisných pojmech .docx 1.1 MB
file ICT3-6 Procvičování s pomocí antické mytologie .docx 883.9 kB
file ICT3-7 Procvičování na tématu rodina .docx 594.1 kB
file ICT3-8 Lidské tělo .docx 754.9 kB
file ICT3-9 Procvičování esse .docx 564.7 kB
file ICT3-10 Animalia .docx 1.2 MB
file ICT3-11 Procvičování gramatiky s obrázkem 1 .docx 570.8 kB
file ICT3-12 Opakování s obrázkem 2 .docx 565.8 kB
file ICT3-13 Bingo .docx 583.6 kB
file ICT3-14 Ovidius .docx 557 kB
file ICT3-15 Catullus - život a tvorba .docx 577.1 kB
file ICT3-16 Stupňování adjektiv a adverbií .docx 580.7 kB
file ICT3-17 Práce s textem .docx 543.6 kB
file ICT3-18 Číslovky .docx 528.7 kB
file ICT3-19 Procvičování substantiv a sloves .docx 546.2 kB
file ICT3-20 Procvičování substantiv a sloves na překladu .docx 918.4 kB
file ZÁZNAMOVÝ ARCH ICT3 - Procvičování latinské gramatiky .docx 110.4 kB
Nahoru