Petr Jindra

Kdo jsem?

Pro můj život je důležitá příroda, četba, hudba, výtvarné umění.

Aprobace?

Historik umění, FF UK v Praze

Proč GFK?

GFK je názorově humanisticky orientovaná škola, vnímavá k osobnosti jednotlivce. 

Co mám rád?

Viz výše. Na lidech si cením upřímnosti, velkorysosti, autentičnosti postojů, neokázalé odvahy, vnímavosti.

Co nemám rád?

Pokrytectví, licoměrnost, panovačnost, oportunismus všeho druhu, přehlíživost a bezohlednost.

Motto:

„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“ (Kazatel, 11,1)
 

Nahoru