Informace o průběhu školního roku 2020/2021 - gymnázium

Vážení rodiče,

zdravíme Vás s  blížícím se začátkem školního roku 2020/2021. Budeme k němu přistupovat s rozumem tak, aby nás „svízelná“ doba co nejméně svazovala, zachovali jsme principy, na kterých naše škola stojí, nicméně s velkým důrazem na to, abychom nikoho neohrozili a zůstali tak co nejdéle a v nejvyšší možné míře zdraví. Rádi bychom vás informovali o opatřeních v souvislosti s rozhodnutím MŠMT, MZ a nařízením vlády v naší škole.

Co tedy Vaše děti čeká?

Příchod dětí do školy bude rozdělen, žáci základní školy budou přicházet a odcházet zadním vchodem, pro žáky gymnázia je vyčleněn hlavní vchod. Chceme tak eliminovat co nejvíce mísení se se žáky gymnázia. Začátek vyučování bude jednotně v 8:15 h (nebo jinak podle rozvrhu). Příchod dětí do školy může být v již od 7:30 h, kdy zároveň zahajujeme pedagogický dohled ve vyhrazené místnosti. Rodičům a dalším osobám je vstup do prostor školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán, vstup bude možný jen do prostoru vrátnice nebo po domluvě s třídním učitelem. V tomto prostoru bude umístěna termokamera a tento prostor bude minimálně 2x denně dezinfikován. Jakmile termokamera zjistí u dítěte zvýšenou teplotu, bude dítěti změřena teplota pedagogem, který zajišťuje službu a v případě zvýšené teploty dítě odvede do izolované místnosti a bude informovat rodiče. Apelujeme na Vás, abyste neposílali do školy dítě, které je nachlazené a má z jakéhokoli důvodu zvýšenou teplotu.

Pro pobyt ve škole zatím nebudou třeba roušky. Třídy se se kromě standardního denního úklidu také dezinfikují. Pro osobní potřebu dětí budou ve třídách k dispozici dezinfekční prostředky.

Obědy ve školní jídelně budou zajištěny pro děti základní školy a gymnázia v oddělených jídelnách. Bude zrušen teplý i salátový bufet, připravuje se podávání „doplňků“ v předem připravených miskách. Pokud chcete mít oběd již 1. září, využijte prosím objednávkový systém.

Počítáme i s možností opětovného uzavření školy a distanční výuky. V tomto případě zachováme vše dobré, co jsme se v uplynulém roce naučili – jednotná platforma, systém výuky on line s pevně stanoveným rozvrhem.

Nabídku kroužků připravíme a je na Vás, zda se rozhodnete pro účast svého dítěte v nich. Kroužky budou smíšené.

Školní rok zahájíme tak, jako vždycky. Slavnostní zahájení proběhne 1. září v aule školy - pro primy a sekundy v 9:30 h, pro tercie, kvarty, kvinty v 10:15 h, pro sexty, septimu a oktávy v 11 h. Do auly přijďte hlavním vchodem, nechejte si drobnou časovou rezervu na průchod přes termokameru. Prosíme, vezměte si na tento program roušky. Z auly pak budete odcházet vchodem bočním a přes atrium ven ze školy.

Dál bude pokračovat projektový týden dle rozpisu jednotlivých tříd a dle informací, které jste již dostali. Připomínám, že jsme volili projekty, které jsou pevnou součástí našich plánů a pro neúčast na nich by měl být vážný důvod. Pokud je, dejte nám to vědět obratem. Ubytovací i jiné kapacity jsou již pevně domluveny.

Přejme si, ať zahájíme úspěšně a ať je to pro nás všechny v rámci možností pohodový školní rok!

Šárka Chvalová

Nahoru