Maturitní zkoušky

 

Model maturitní zkoušky 2020 / 2021

Společná část maturitní zkoušky:

 • 2 povinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. matematika, nebo cizí jazyk – z těchto předmětů žák absolvuje didaktické testy v termínu 3. - 7. května 2021
 • 2 nepovinné zkoušky – mezi ně patří i matematika rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky:

 • Povinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. cizí jazyk – byl-li zvolen ve společné části – z těchto předmětů žák absolvuje písemné práce a ústní zkoušky
 • Dva další povinné předměty – žák si vybírá ze seznamu předmětů určeného ředitelem školy, z jednoho předmětu zpracovává maturitní práci
 • Maximálně dvě nepovinné zkoušky

V případě, že žák v profilové části skládá zkoušku ze 4 předmětů a jedna z nich je z cizího jazyka, může být tato zkouška nahrazena certifikátem.

 

Maturitní předměty profilové zkoušky ve školním roce 2020 / 2021

Váha jednotlivých částí zkoušky

Předmět

Ústní zkouška

PÍSEMNÁ PRÁCE

váha/délka

Písemný test

váha/délka

Obhajoba maturitní práce

český jazyk a literatura

60%

40%/110 min

-

-

literární seminář s MP

33%

-

33%/120 min

33%

anglický jazyk S 2)

60%

40%/90 min

-

-

anglický jazyk

50%

50%/90 min

-

 

německý jazyk S 2)

60%

40%/90 min

-

-

německý jazyk

50%

50%/90 min

-

 

francouzský jazyk S 2)

60%

40%/90 min

-

-

francouzský jazyk

50%

50%/90 min

-

 

španělský jazyk

50%

50%/90 min

-

 

latina

50%

-

50%/90 min

-

latina s MP

33%

-

33%/90 min

33%

dějepis

50%

-

50%/120 min

-

dějepis s MP

33%

-

33%/120 min

33%

ZSV

50%

-

50%/90 min

-

ZSV s MP

33%

-

33%/90 min

33%

zeměpis

50%

-

50%/120 min

-

zeměpis s MP

33%

-

33%/120 min

33%

matematika

50%

-

50%/120 min

-

matematika s MP

33%

-

33%/120 min

33%

fyzika

50%

-

50%/120 min

-

fyzika s MP

33%

-

33%/120 min

33%

chemie

50%

-

50%/120 min

-

chemie s MP

33%

-

33%/120 min

33%

biologie

50%

-

50%/120 min

-

biologie s MP

33%

-

33%/120 min

33%

informatika 1)

50%

-

50%/120 min

-

informatika s MP1)

33%

-

33%/90 min

33%

Student si vybírá 2 povinné předměty:

 •  z jednoho vybraného předmětu zpracovává maturitní práci na vybrané téma
 •  oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ
 •  výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu
 • celkově se maturitní zkouška skládá minimálně ze 3 předmětů
 • předměty společné a profilové části se opakují pouze za předpokladu, že je z nich zpracována maturitní práce
 1. Může být zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře
 2. Je zvolen, pokud byl zvolen ve společné části

Student si může zvolit také 2 nepovinné předměty.

Společná část:

Student si vybírá matematiku nebo cizí jazyk, případně matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku.

Český jazyk je automaticky přiřazen jako povinná zkouška, kterou mají všichni.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 2020 / 2021

Společná část MZ

Didaktický test – zadání dodá Centrum; délka 75 minut; hodnotí Centrum - výsledek „uspěl“/„neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová zkouška – Český jazyk a literatura

 1. Písemná práce – výběr jednoho ze čtyř témat vyhlášených ředitelem školy; rozsah 250 – 350 slov; limit včetně výběru tématu minimálně 110 minut; možnost používat Pravidla českého pravopis; hodnotí vyučující ČJL na škole v procentech podle předem stanovených kritérií.
 2. Ústní zkouška – vylosování jednoho pracovního listu z vlastního seznamu dvaceti literárních děl sestaveného dle stanovených kritérií z nabídky školy; příprava k ÚZ trvá 15 minut, ÚZ trvá 15 minut; bodové hodnocení dle stanovených kritérií je převedeno na procenta.

Výsledek písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ÚZ 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Profilová zkouška – Literární seminář

 1. Literární didaktický test – zadáván a hodnocen vyučujícími ČJL na škole s procentuálním vyjádřením úspěšnosti; limit 120 minut.
 2. Ústní zkouška s obhajobou maturitní práce – vylosování jednoho literárního okruhu ze seznamu dvaceti témat zveřejněných 7 měsíců před konáním MZ; příprava k ÚZ zahrnuje rovněž přípravu obhajoby maturitní práce - trvá 20 minut, ÚZ včetně obhajoby maturitní práce trvá 25 minut; každá složka je hodnocena procenty.

Literární didaktický test, ÚZ z literárního okruhu a obhajoba maturitní práce jsou hodnoceny v poměru 1:1:1.

Soubor "Seznam maturitních knih" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Kritéria výběru 20 literárních děl - výběr obsahuje minimálně:

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

Maturitní zkouška z angličtiny ve školním roce 2020 / 2021

Společná zkouška z anglického jazyka se skládá ze státního didaktického testu, další 2 části jsou profilové: písemná práce a ústní zkoušení.

 1. Písemná práce: esej v rozsahu 200-250 slov na vybrané téma. Student si volí z nabídky 3 témat. Práce se slovníkem je povolena, esej opravují vyučující ve škole.
 2. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.

Písemnou práci a ústní zkoušení lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Profilová zkouška z anglického jazyka se skládá ze 2 částí:

 1. Písemná práce: esej v rozsahu 200-250 slov na vybrané téma. Student si volí z nabídky 3 témat. Práce se slovníkem je povolena, esej opravují vyučující ve škole.
 2. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.

Tuto maturitní zkoušku nelze nahradit certifikátem v případě, že student koná ve společné části zkoušku z matematiky. Podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách je podmínkou uznání certifikátu konání alespoň 4 profilových zkoušek.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2020.

Přihláška

 

Soubor "Výběr maturitních předmětů" ve formátu PDF a přihláška k maturitní zkoušce budou ke stažení ZDE

Termíny písemných maturitních prací z profilové části MZ budou ke stažení ZDE

Termíny písemných zkoušek společné části MZ budou ke stažení ZDE

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ  najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv A" bude ke stažení ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv B" bude ke stažení ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávy bude ke stažení v souborech OKT A a OKT B


Maturitní témata společné části státní maturity 2020 / 2021

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF: Maturitní témata společné části AJ

 

Maturitní témata profilové části státní maturity 2020 / 2021

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
Maturitní témata FJMaturitní témata BIO,  Maturitní témata CJ,  Maturitní témata DEJ,  Maturitní témata FYZ,  Maturitní témata CHE,  Maturitní témata INF,  Maturitní témata LATMaturitní témata MATMaturitní témata NJMaturitní témata SJ,  Maturitní témata ZEM, Maturitní témata ZSV,

 

 

Písemná maturitní práce

Přihláška

Šablona

 

 

Nahoru