Maturitní zkoušky

 

 

Důležité termíny maturitní zkoušky 2021 najdete k zobrazení, nebo ke stažení v odkaze - Maturitní zkoušky termíny 2021

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ  najdete v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv A" je ke stažení v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktáv B" je ke stažení v souboru ZDE

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávy bude ke stažení v souborech oktava A MZ 2020-21oktava b 2020-21 v2

 

Model maturitní zkoušky 2020 / 2021*

Aktualizováno dle pokynů MŠMT ze dne 10. března 2021

Společná část maturitní zkoušky:

 • 2 povinné zkoušky - 1. český jazyk (délka testu 85 min), 2. matematika (délka testu 135 min) nebo cizí jazyk (délka testu 110 min) - z těchto předmětů žák absolvuje didaktické testy v termínu 24. - 26. května 2021

 • nepovinná zkouška – matematika rozšiřující

 • Poznámka: Ve školním roce 2020/2021 se výjimečně didaktické testy uskuteční rovněž v mimořádném termínu v období od 7. - 9. 7. 2021. Tento termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů zdravotnických a zdravotních služeb či sociálních služeb.

Profilová část maturitní zkoušky:

 • Nepovinné zkoušky – 1. český jazyk, 2. cizí jazyk – byl-li zvolen ve společné části – z těchto předmětů žák absolvuje ústní zkoušky
 • Dva další povinné předměty – žák si vybírá ze seznamu předmětů určeného ředitelem školy
 • Maximálně dvě další nepovinné zkoušky

V případě, že žák v profilové části skládá zkoušku ze 4 předmětů a jedna z nich je z cizího jazyka, může být tato zkouška nahrazena certifikátem.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu od 1. - 3. června 2021

 

Maturitní předměty profilové zkoušky ve školním roce 2020 / 2021

 

Váha jednotlivých částí zkoušky

Předmět

Ústní zkouška

PÍSEMNÁ PRÁCE

váha/délka

Didaktický test

váha/délka

Obhajoba maturitní práce

český jazyk a literatura

100%

-

-

anglický jazyk S 2)

100%

-

-

-

anglický jazyk

100%

-

-

-

německý jazyk S 2)

100%

-

-

-

německý jazyk

100%

-

-

 

francouzský jazyk S 2)

100%

-

-

-

francouzský jazyk

100%

-

-

 

španělský jazyk

100%

-

-

 

literární seminář s MP 33% 33% / 120 min - 33%
literární seminář 50% 50% / 120 min - -

latina

50%

-

50% / 90 min

-

latina s MP

33%

-

33% / 90 min

33%

dějepis

50%

-

50% / 120 min

-

dějepis s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

ZSV

50%

-

50% / 90 min

-

ZSV s MP

33%

-

33% / 90 min

33%

zeměpis

50%

-

50% / 120 min

-

zeměpis s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

matematika

50%

-

50% / 120 min

-

matematika s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

fyzika

50%

-

50% / 120 min

-

fyzika s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

chemie

50%

-

50% / 120 min

-

chemie s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

biologie

50%

-

50% / 120 min

-

biologie s MP

33%

-

33% / 120 min

33%

informatika 1)

50%

-

50% / 120 min

-

informatika s MP1)

33%

-

33% / 90 min

33%

Student si vybírá 2 povinné předměty:

 • z jednoho vybraného předmětu musí žák zpracovat maturitní práci, kterou obhajuje v rámci maturitní zkoušky z daného předmětu. V případě zvolení maturitní práce z cizího jazyka obhajuje žák tuto práci před komisí v období před zahájením maturitních zkoušek
 • oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ
 • výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu

Poznámky:

 1. Může být zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře
 2. Je zvolen, pokud byl zvolen ve společné části

Student si může zvolit také 2 nepovinné předměty.

 

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 2020 / 2021

Společná část MZ

Didaktický test – zadání dodá Centrum; délka 85 minut; hodnotí Centrum - výsledek „uspěl“/„neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová zkouška – Český jazyk a literatura

Ústní zkouška – vylosování jednoho pracovního listu z vlastního seznamu dvaceti literárních děl sestaveného dle stanovených kritérií z nabídky školy; příprava k ÚZ trvá 15 minut, ÚZ trvá 15 minut; bodové hodnocení dle stanovených kritérií je převedeno na procenta.

Výsledek ÚZ 100 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Soubor "Seznam maturitních knih" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Kritéria výběru 20 literárních děl - výběr obsahuje minimálně:

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

Maturitní zkouška z angličtiny ve školním roce 2020 / 2021

Společná zkouška z anglického jazyka se skládá ze státního didaktického testu a ústního zkoušení.

 1. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.

Ústní zkoušku lze nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší.

Profilová zkouška z anglického jazyka se skládá z ústního zkoušení

 1. Ústní zkoušení: monotematický list na jeden z 20 tematických okruhů, které jsou pro daný maturitní ročník stanoveny. Pracovní list je rozdělen na několik částí a jeho součástí je také stručné představení maturitní práce studenta.

Tuto maturitní zkoušku nelze nahradit certifikátem v případě, že student koná ve společné části zkoušku z matematiky. Podle nové vyhlášky o maturitních zkouškách je podmínkou uznání certifikátu konání alespoň 4 profilových zkoušek.

Seznam standardizovaných zkoušek je ZDE a žádost o uznání maturity z cizího jazyka najdete ke stažení ZDE

 

Profilová zkouška – Literární seminář s maturitní prací

 1. Písemná slohová práce – zadávána a hodnocena vyučujícími ČJL na škole s procentuálním vyjádřením úspěšnosti; limit 120 minut.
 2. Ústní zkouška s obhajobou maturitní práce – vylosování jednoho literárního okruhu ze seznamu dvaceti témat zveřejněných 7 měsíců před konáním MZ; příprava k ÚZ zahrnuje rovněž přípravu obhajoby maturitní práce - trvá 20 minut, ÚZ včetně obhajoby maturitní práce trvá 25 minut; každá složka je hodnocena procenty.

Písemná slohová práce, ÚZ z literárního okruhu a obhajoba maturitní práce jsou hodnoceny (33%/33%/33%).

Profilová zkouška – Literární seminář

 1. Písemná slohová práce – zadávána a hodnocena vyučujícími ČJL na škole s procentuálním vyjádřením úspěšnosti; limit 120 minut.
 2. Ústní zkouška – vylosování jednoho literárního okruhu ze seznamu dvaceti témat zveřejněných 7 měsíců před konáním MZ. ÚZ včetně obhajoby maturitní práce trvá 15 minut; každá složka je hodnocena procenty.

Písemná slohová práce, ÚZ z literárního okruhu jsou hodnoceny (50%/50%).

 

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2020.

Přihláška

 

 


Maturitní témata společné části státní maturity 2020 / 2021

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF: Maturitní témata společné části AJ

 

 

Maturitní témata profilové části státní maturity 2020 / 2021

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
Maturitní témata FJMaturitní témata BIOMaturitní témata DEJMaturitní témata FYZMaturitní témata CHEMaturitní témata LATMaturitní témata MATMaturitní témata SJMaturitní témata ZEMMaturitní témata ZSVMaturitní témata LITMaturitní témata NJMaturitní témata AJ

 

 

Písemná maturitní práce

Přihláška

Šablona

Nahoru