Maturitní zkoušky

 

Model maturitní zkoušky 2019 / 2020

  • společná část maturitní zkoušky: Student si vybírá český jazyk, matematiku, nebo cizí jazyk, případně vyšší úroveň matematiky - ta je však zařazena do profilových zkoušek

  • profilová část maturitní zkoušky: dva povinné předměty, maximálně dvě nepovinné zkoušky

Výběr maturitních předmětů profilové zkoušky ve školním roce 2019 / 2020

Předmět

Ústní zkouška

Písemný test

Obhajoba maturitní práce

český jazyk s MP

/ (50%)

-

/ (50%)

cizí jazyk / (50%) / (50%) -

cizí jazyk s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

latina

/ (50%)

/ (50%)

-

latina s MP / (33%) / (33%) / (33%)

dějepis

/ (50%)

/ (50%)

-

dějepis s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

ZSV

/ (50%)

/ (50%)

-

ZSV s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

zeměpis

/ (50%)

/ (50%)

-

zeměpis s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

matematika

/ (50%)

/ (50%)

-

matematika s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

fyzika

/ (50%)

/ (50%)

-

fyzika s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

chemie

/ (50%)

/ (50%)

-

chemie s MP / (33%) / (33%) / (33%)

biologie

/ (50%)

/ (50%)

-

biologie s MP

/ (33%)

/ (33%)

/ (33%)

informatika 1)

/ (66%)

/ (33%)

-

matematika + - / (100%) -

 1) Může být pouze zvolena pouze při absolvování dvouletého semináře

Student si vybírá 2 předměty:

  • z jednoho vybraného předmětu zpracovává maturitní práci na vybrané téma

  • oba předměty jsou podle budoucí orientace na VŠ

  • výběr podléhá schválení vyučujícího daného předmětu

  • celkově se maturitní zkouška skládá minimálně ze 3 předmětů

  • předměty společné a profilové části se opakují pouze za předpokladu, že je z nich zpracována maturitní práce

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději do 1. prosince 2019.

 

Soubor "Výběr maturitních předmětů" ve formátu PDF a přihláška k maturitní zkoušce budou ke stažení ZDE

Termíny písemných maturitních prací z profilové části MZ budou ke stažení ZDE

Termíny písemných zkoušek společné části MZ budou ke stažení ZDE

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ budou zpřístupněny v souboru ZDE

Soubor "Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky pro oktávu" bude ke stažení ZDE

Soubor "Seznam maturitních knih" je ve formátu PDF ke stažení ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávu bude ke stažení ZDE

 

Maturitní témata společné části státní maturity 2019 / 2020

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnout ve formátu PDF:
Maturitní témata společné části AJ

 

Maturitní témata profilové části státní maturity 2019 / 2020

Seznam témat pro jednotlivé předměty je možné zobrazit, nebo stáhnou ve formátu PDF:
Maturitní témata AJMaturitní témata BIO,  Maturitní témata ČJ,  Maturitní témata DEJ,  Maturitní témata FYZ, Maturitní témata CHE,  Maturitní témata INF,  Maturitní témata LATMaturitní témata MATMaturitní témata NJMaturitní témata SJ,  Maturitní témata ZEM, Maturitní témata ZSV

Manuál pro psaní maturitních prací   Šablona pro psaní maturitní práce

Nahoru