Naše úspěchy

Mikuláš Mačas 2019/2020

I mezi našimi studenty oktáv byli takoví, kteří se svou odbornou prací postoupili do krajského kola 42. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Nemohli se sice osobně setkat s porotou, které by svou práci představili, nicméně jim bylo umožněno zpracovat prezentaci online a videa byla zveřejněna na YouTube. V rámci svého oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času postoupil Mikuláš Mačas do celostátního kola se svou prací Úzkost jako světový problém.

https://youtu.be/kKiPLPjTaEA

 

Úspěchy našich studentů v celém školním roce 2018/2019 najdete v souboru ZDE

 

Bedřiši 2019

bedřich

Již více jak 20 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme nominace školního roku 2018 / 2019 a červeně vyznačené vítěze.

BEDŘICH

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Matyáš Fisher – celkový prospěch 99,60%
Štěpánka Vondráčková – celkový prospěch 99,46%
Martina Němečková – celkový prospěch 99,67

zdravíčko

Thomas Gessler – celkem 6 zameškaných hodin
Martin Suchý - celkem 4 zameškané hodiny
Matěj Kielberger - celkem 3 zameškané hodiny

skokan

Jakub Martínek za zlepšení o 9,23%
David Košťák
Bohuslav Tonka

jazýček

Monika Grundmanová za konverzační soutěž v AJ
Miriam Žáčková – za 6. místo v okresním kole konverzační soutěže
Soubor anglického divadla

sluníčko

Kryštof Smola
Jonatan Lošan z Primy A
Majda Šípová
Bára Grulichová

sportovec

Štěpánka Vondráčková
Adam Friedrich
Dívčí volejbalové družsto za boj ve Vánočce

vědec

Karel Hobza za přístup ke studiu přírodních věd
Onřej Reitspies za přístup ke studiu fyziky
Miroslav a Pavel Chaloupkovi za úspěšné řešení okresního kola Olympiády z biologie

umělec

Dominik Baloun za divadlo, improvizaci a uvádění školních akcí
Jonáš Holeček – za divadlo, spolupráci s rozhlasem
Martin Hlad za divadelní a filmovou tvorbu a úžasné slohové práce

všestranný

Martina Němečková – prostě za vše
Štěpánka Vondráčková
Ondřej Reitspies

výtvarník

Viktorie Koppová za krásné fotografie a obrazy do soutěže Obloha
Jan Stiegler - za aktivitu a pokrok ve výtvarné tvorbě; účast ve výtvarné soutěži "Obloha
Max Ferstl - za pokrok ve výtvarné výchově

BEDŘICH

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

stoprocentní

Veronika Vosmíková – celkový prospěch 99,15%
Viktorie Němejcová – celkový prospěch 99,31%
Ema Pilná – celkový prospěch 98,92%
Ester Žáčková - celkový prospěch 98,92%

zdravíčko

Cara – Marie Denney - celkem 15 zameškaných hodin
Erik Mládek - celkem 21 zameškaných hodin
Svatošová Markéta - celkem 2 zameškané hodiny

skokan

David Vlk – za zlepšení o 6,46%
Marie Trnková
Helena Linhartová

jazýček

Linda Victoria Nitrová za 3. místo v republikovém kole soutěže konverzace v německém jazyce
Jenny Cyprová za 2. místo v okresním kole konverzační soutěže
Jindřich Sklenář za cenu za překlad v soutěži Ars poeticae
Ester Žáčková – za anglické divadlo, vlastní tvorbu a recitaci v soutěži Ars poeticae

sluníčko

Marek Zítka ze Sexty B
Kristýna Egermaierová ze Septimy B
Tereza Šlechtová z Kvinty

sportovec

Ondřej Sochor – za přístup ke studiu jako sportovce, výhru v golfovém turnaji
Ester Žáčková – za účast na charitativních a jiných bězích
Hynek Jurečka – za přístup ke sportu
Natálie Ondrová – za posilu ve volejbalovém družstvu

páreček

Matěj a Bára
Sára a Matyáš
Ríša a Julča

umělec

Sára Václavovičová za divadlo, recitaci, zpěv
Samuel Zheng za divadlo, sbor, recitaci
Alena Bursová za divadlo, tanec, recitaci

všestranný

Ester Žáčková – za české a anglické divadlo, sportovní výkony, výsledky ve škole, pomoc                          učitelům i studentům
Samuel Zheng – za studijní výkony, AJ v Ars poeticae, hru na saxofon, improvizaci, organizační schopnosti, práci v Majáku

Bedřiši 2018

Již více jak 20 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme nominace školního roku 2017 / 2018 a červeně vyznačené vítěze.

BEDŘICH

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

divadelník

Kateřina Bobysudová – za roli Marie ve Vánočním příběhu a roli Pamely v inscenaci
Řvi potichu,brácho
Samuel Zheng – za roli Jeremyho v inscenaci Řvi potichu, brácho
Dominik Baloun – za interpretaci textu

jazýček

Štěpán Fojtíček – za 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v AJ
David Žáček – za výborné výsledky v AJ a zapojení v anglickém divadle
Martin Dusík
Kristýna Suchá

sportovec

Kateřina Macková – zapojení do sportovních soutěží
Viktor Šlechta – za všestrannou tělesnou dovednost a zapojení do sportovních soutěží
Ester Žáčková - zapojení do sportovních soutěží, účast na maratonu, aquatlonu

sluníčko

Kateřina Macková – za neustále veselou tvář
Štěpánka Vondráčková
Tomáš Štork
Martina Němečková

vědec

Karel Hobza – za pomoc v kroužku „Věda nás baví“
Samuel Zheng
Ondřej Reitspies – za specifické uchopení úkolu pro May day a jeho technické zpracování

výtvarník

Kateřina Bobysudová
Nela Gabrielová – za mimořádné výtvarné počiny
Martin Hlad
Julie Hrubá

hudebník

Kateřina Bobysudová – za aktivní účast v pěveckém sboru a reprezentaci školy
Tereza Luftová – za aktivní účast ve sboru jako jediná z prim
Thereza Herczegová  - za hru na harfu na vánočním koncertě
Viktor Šlechta – za sólo na klarinet na vánočním koncertě

všestranný

Ester Žáčková -  za aktivitu sportovní, hudební i divadelní
Tomáš Štork – za úspěchy divadelní, jazykové a pomoc na akcích školy
Kateřina Bobysudová – za aktivitu hudební, sportovní i divadelní

pomocník

Kateřina Jurinová – za pomoc na akcích školy a moderování Ars poeticae
Tomáš Štork – za pomoc na akcích školy i v hodinách
Tereza Herzeghová

stoprocentní

Němečková Martina - za studijní průměr 98,77%
Vondráčková Štěpánka - za studijní průměr 99,00%
Pojerová Eliška - za studijní průměr 98,77%

skokan

Kateřina Zemanová – za zlepšení o 5% na průměr 91,23%
Ester Žáčková – za zlepšení o 4,43%
Tomáš Kacbunda – za zlepšení o 4,31%

zdravíčko Kateřina Macková, Matěj Kielberger, Martin Suchý
za 1 zameškanou hodinu v celém školním roce

BEDŘICH

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

divadelník

Sára Václavovičová – za roli matky v inscenaci Řvi potichu, brácho a aktivitu v AJ divadle
Jindřich Sklenář – za roli Patricka v inscenaci Řvi potichu, brácho a aktivitu v AJ divadle
Kateřina Vernerová – za aktivní práci v improlize

jazýček

Linda Victoria Nitrová – za účast v celostátním kole konverzační soutěže v NJ
Jan Kovařík – vítěz školního kola konverzační soutěže
Eva Fastová – účast v Ars poeticae – překlad z AJ, NJ, ŠJ a vlastní tvorba

sportovec

Ondřej Sochor – reprezentace v pozemním hokeji, zapojení do sportovních soutěží
Terezie Krausová – za reprezentaci ve volejbale, zapojení do sportovních soutěží
Hynek Jurečka - zapojení do sportovních soutěží
Jan Svoboda - zapojení do sportovních soutěží

sluníčko

Zuzana Tišerová – za neustále veselou tvář
Marie Trnková
David Vokurka

vědec

Jan Ječmínek – za pobyt v Cernu
Matyáš Ratislav – za vynikající maturitní práci a sestavení Thereminu
Tereza Šmídová – za vynikající maturitní práci a sestavení repliky Křižíkovy lampy
Tereza Müllerová – za vynikající maturitní práci a výrobu piva

výtvarník

výtvarníci Sexty B za atmosféru
Výtvarníci Sexty A – za návrhy ekologických staveb – Zelené střechy
– tým Max Frank, Tomáš Rokyta
Adam Vokurka
Výtvarníci sexty A – tým Klára Majerová, Sára Bartošová

proaktivní

Patrik Nový – za pomoc pro školu na školních akcích
Sára Václavovičová
Cara-Marie Denney
Veronika Vosmíková

gentleman

Adam Vokurka
Jan Svoboda
David Vokurka
sourozenci Vokurkovi -
za svůj přístup k ostatním

stoprocentní

Vosmíková Veronika - za studijní průměr 98,92%
Šebek Jáchym - za studijní průměr 99,17%
Majerová Klára
 - za studijní průměr 97,46%

skokan

Martin Koča – za zlepšení o 7,5% na průměr 80,83%
Monika Fangová – zlepšení o 7,08%
Eva Šlajsová – zlepšení o 6,33%

zdravíčko

Tereza Šmídová – 13 zameškaných hodin
Markéta Svatošová – 11 zameškaných hodin
Cara-Marie Denney – za 2 zameškané hodiny v celém školním roce

Úspěchy našich studentů v celém školním roce 2017/2018 najdete v souboru ZDE

 

Úspěchy ve školním roce 2016/2017 - gymnázium

Jazykové soutěže

Přímý postup do krajského kola

Okresní kolo v německém jazyce

Kristýna Maria Kulhánková

1. místo

Krajské kolo v německém jazyce

Eva Fastová

1. místo

Ústřední kolo v německém jazyce

Eva Fastová

1. místo

Best in Deutch

Eva Fastová

1. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce

Jácham Šebek

4. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce

Anna Šindelářová

6. místo

Certamen Latinum – zemské kolo

Iveta Bínová

14. místo

Certamen Latinum – zemské kolo

Adéla Fejfarová

Ocenění – hlavní cena

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – II. kategorie

Jáchym Šebek

Ocenění – zvláštní cena poroty

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – II. kategorie

Sára Václavovičová

Ocenění – hlavní cena

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – III. kategorie

Matyáš Ratislav

Ocenění – zvláštní cena poroty

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – III. kategorie

Eva Fastová

Ocenění – zvláštní cena poroty

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – III. kategorie

Kristýna Maria Kulhánková

Ocenění

Ars poeticae – umělecký překlad z německého jazyka

Tereza Müllerová

Tereza Šmídová

Ocenění

Ars poeticae – vlastní tvorba v německém jazyce

Eva Fastová

Matyáš Ratislav

Ocenění – hlavní cena

Ars poeticae – dramatizace v anglickém jazyce – I. kategorie

Soubor anglického divadla

Ocenění – zvláštní cena poroty

Ars poeticae – dramatizace v cizím jazyce – II. kategorie

Výběr studentů kvint GFK

Umělecké soutěže

Doporučení postupu na Loutkářskou Chrudim

Pimprlení – krajská přehlídka loutkového divadla

Smršť - Zlozvykárium

Postup do celostátního kola

Krajská přehlídka dětského divadla Tartas Dobřany

Smršť - Zlozvykárium

2. místo

Výtvarná soutěž Namaluj si svůj svět – Techmania

Sekunda B

SOČ

2. místo

Okresní kolo– kategorie Přírodní vědy

Aneta Bolehovská

2. místo

Okresní kolo– kategorie Didaktické pomůcky

Natálie Hulánová

1. místo

Okresní kolo, postup do krajského kola – kategorie Ekonomie

Jakub Bobysud

1. místo

Okresní kolo, postup do krajského kola – kategorie Historie

Tomáš Náhlík

2. místo

Krajské kolo – kategorie Ekonomie

Jakub Bobysud

2. místo

Krajské kolo – kategorie Historie

Tomáš Náhlík

Přírodovědné soutěže

Účast

Logická olympiáda – krajské kolo

Radek Bláha

Historická soutěž

2. místo, postup do celostátního kola

Historická soutěž Sušice – krajské kolo

Úspěchy ve školním roce 2015/2016 - gymnázium

Jazykové soutěže

1. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce

Matyáš Rudolf

4. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce

Jindřich Sklenář

Přímý postup do krajského kola

Okresní kolo v anglickém jazyce

Jenny Cyprová

3. místo

Krajské kolo v německém jazyce

Kristýna Kulhánková

2. místo

Krajské kolo v německém jazyce

Eva Fastová

1. místo

Krajské kolo v anglickém jazyce

Jenny Cyprová

4. místo

Krajské kolo v anglickém jazyce

Matyáš Rudolf

8. místo

Celostátní kolo v anglickém jazyce

Jenny Cyprová

1. místo

Certamen Latinum – regionální kolo

Vojtěch Jirka

1. místo

Certamen Latinum – zemské kolo

Vojtěch Jirka

Ocenění

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – I. kategorie

Sára Václavovičová

Ocenění

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – II. kategorie

Jáchym Šebek, Patrik Nový

Ocenění

Ars poeticae – umělecký přednes v cizím jazyce – III. kategorie

Iveta Bínová

Ocenění

Ars poeticae – překlad ze španělského jazyka

Magdalena Gil Chacón

Ocenění

Ars poeticae – dramatizace v anglickém jazyce

Soubor anglického divadla

Hlavní cena

Ars poeticae – dramatizace v anglickém jazyce

Výběr studentů GFK

Umělecké soutěže

Laureát

Krajské kolo Wolkerova Prostějova, postup do národního kola

Barbora Doležalová

Čestné uznání

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor prim – Jen jestli si nevymejšlíš

SOČ

2. místo

Okresní kolo, postup do krajského kola – kategorie Historie

Viktor Šimek

1. místo

Okresní kolo, postup do krajského kola – kategorie Biologie

Tomáš Lang

1. místo

Krajské kolo, postup do národního kola – kategorie Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Anna Linhartová

6. místo

Celostátní kolo

Anna Linhartová

1. místo

Okresní kolo – kategorie Fyzika

Luboš Bartoš

2. místo

Okresní kolo – kategorie Fyzika

Hynek Holý

Přírodovědné soutěže

Účast

Logická olympiáda – krajské kolo

4 studenti – Petr Soukup mezi 50 nej

Historická soutěž

3. místo

Historická soutěž Sušice – krajské kolo

Iveta Bínová, Adéla Fejfarová, Aleš Sutnar

Úspěšní majitelé certifikátu FCE ve školním roce 2014 / 2015

Jméno držitele

Hodnocení

Úroveň

Bartoš Lubomír

A

C1

Válek Vojtěch

C

B2

Holý Hynek

C

B2

Štork Pavel

C

B2

Němejc Štěpán

C

B2

Šimek Viktor

C

B2

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2014 / 2015

Jazykové soutěže

2. místo Krajské kolo ve španělském jazyce Eva Fastová
1. místo Krajské kolo ve španělském jazyce  Stanislav Brož
3. místo Krajské kolo v německém jazyce Kristýna Kulhánková
1. místo Krajské kolo v německém jazyce Eva Fastová
2. místo Celostátní kolo v německém jazyce Eva Fastová
4. místo Certamen Latinum – zemské kolo Jaroslav Jurečka
Ocenění Ars poeticae – recitace v německém jazyce Kristýna Kulhánková
Ocenění Ars poeticae – překlad ze španělského jazyka Jan Vladař
Hlavní cena Ars poeticae – dramatizace v anglickém jazyce Anglické divadlo

1. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - I.B kategorie Jáchym Šebek

2 .místo

Školní kolo v anglickém jazyce - I.B kategorie

Tereza Marková

1. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - II.B kategorie

Eva Fastová

2. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - II.B kategorie

Ondřej Tomšíček

1. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - III.A kategorie

David Budil

2. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - III.A kategorie

Elizabeth Hyťhová

1. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - kategorie bilingvní

Anna Duchková

2. místo

Školní kolo v anglickém jazyce - kategorie bilingvní

Cara-Marie Denney

5. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - I.B kategorie

Jáchym Šebek

3. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - II.B kategorie

Eva Fastová

10. místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - III.A kategorie

David Budil

1. místo

Okresní kolo v německém jazyce - II.B kategorie

Eva Fastová

postup přímo do krajského kola

Okresní kolo v německém jazyce - II.C kategorie

Kristýna Kulhánková

7. místo

Okresní kolo v německém jazyce - III.A kategorie

Terezie Járová

Umělecké soutěže

1. místo

Okresní kolo recitační soutěže

Tereza Moulisová

3. místo

Krajské kolo recitační soutěže

Tereza Moulisová

Laureát

Krajské kolo Wolkerova Prostějova, postup do národního kola

Jaroslav Jurečka, Barbora Doležalová

1. místo

Mezinárodní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthénes

Jakub Moulis, Tereza Moulisová

Přímý postup

Celostátní přehlídka Mladá scéna Svitavy

Soubor Zatímbezejména

Speciální cena poroty

Krajská přehlídka činoherního divadla Horažďovice

Soubor Sedum divů

Čestné uznání

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor Slušňáci a drsňáci

Přímý postup

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor Křížaly

SOČ

2. místo

Krajské kolo, postup do národního kola

Martina Náhlíková

1. místo

Krajské kolo, postup do národního kola

Jaroslav Jurečka

1. místo

Krajské kolo, postup do národního kola

Andrea Feifrlíková

Přírodovědné soutěže

5. místo

Pythagoriáda -  městské kolo

Radek Bláha

Účast

Logická olympiáda – krajské kolo

4 studenti

Úspěchy ve školním roce 2014 / 2015 – základní škola

2. a 3. místo

Městský přebor v softbalu

 

14. místo z 55

Pohár vědy

 

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2013 / 2014

Jazykové soutěže

4.místo

Okresní kolo v anglickém jazyce

Jan Kovařík

1.místo

Krajské kolo ve španělském jazyce – II. kat.

Johana Chumová

11.místo

Ústřední kolo ve španělském jazyce – II. kat.

Johana Chumová

3.místo

Krajské kolo ve španělském jazyce – I. kat.

Iveta Bínová

1.místo

Okresní kolo v německém jazyce – I.A kat.

Eva Fastová

2.místo

Okresní kolo v německém jazyce – I.B kat.

Max Frank

1. místo

Krajské kolo v německém jazyce – II.C kat.

Eva Fastová

6.-7.místo

Certamen Latinum – zemské kolo

Stanislav Brož

8. místo

Celostátní kolo v německém jazyce

Eva Fastová

1.místo

Ars poeticae – recitace v německém jazyce

Eva Fastová

2.místo

Ars poeticae – recitace ve španělském jazyce

Viktor Šimek

3.místo

Ars poeticae – recitace ve španělském jazyce

Iveta Bínová

1.místo

Ars poeticae – dramatizace ve španělském jazyce

Soubor septimy

1.místo

Premio Iberoamericano – celostátní soutěž ve španělštině

Stanislav Brož

2.místo

Premio Iberoamericano – celostátní soutěž ve španělštině

Martina Náhlíková

Umělecké soutěže

1.místo

Okresní kolo recitační soutěže – 0. kat.

Jan Soustružník

1.místo

Okresní kolo recitační soutěže – 3. kat.

Tereza Moulisová

1.místo

Okresní kolo recitační soutěže – 4. kat.

Iveta Bínová

Laureát

Krajské kolo Wolkerova Prostějova, postup do národního kola

Jaroslav Jurečka, Johana Chumová, Jan Stehlík

1.místo

Národní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthénes

Jakub Moulis, Tereza Moulisová

Přímý postup

Celostátní přehlídka Mladá scéna Svitavy

Soubor Zatímbezejména

 

Přímý postup

Celostátní přehlídka studentského divadla Ústí nad Orlicí

Soubor Sedum divů

 

Přímý postup

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Sekunda A

Širší výběr

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor Haga Čaga

SOČ

3.místo

Krajské kolo

Alexander Kratochvil

4.místo

Krajské kolo

Lukáš Hádek

1.místo

Krajské kolo

Markéta Májová

Přírodovědné soutěže

Účast

Pythagoriáda -  městské kolo

3 studenti

7. místo

Matematická olympiáda – okresní kolo

Tereza Šmídová

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2012 / 2013

Jazykové soutěže

1.místo

Krajská přehlídka Ars Poeticae - Dramatizace v anglickém jazyce - II. kat.

Kolektiv studentů GFK

1.místo

Krajská přehlídka Ars Poeticae - Přednes v AJ

Stanislav Brož

1.místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - I.A kat.

Eva Fastová

5.místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - II.B kat.

Elizabeth Hyťhová

2.místo

Okresní kolo v anglickém jazyce - III.B kat.

Jan Stehlík

2.místo

Krajské kolo ve španělském jazyce - II. kat.

Stanislav Brož

4.místo

Krajské kolo ve španělském jazyce - I. kat.

Eva Fastová

1.místo

Okresní kolo v německém jazyce - I.A kat.

Eva Fastová

3.místo

Okresní kolo v německém jazyce - I.B kat.

Jan Vlnař

4. místo

Krajské kolo ve francouzském jazyce - III. kat.

Barbora Krákorová

Umělecké soutěže

1.místo

Městské kolo recitační soutěže

Dušan Jurečka, Jakub Moulis

Laureát

Krajské kolo recitační soutěže, postup do národního kola

Dušan Jurečka, Jakub Moulis

Laureát

Krajské kolo Wolkerova Prostějova, postup do národního kola

Jaroslav Jurečka, Kateřina Chmelířová

Vítěz Wolkerovy schránky

Krajské kolo Wolkerova Prostějova

Členové souboru Sedum divů světa

Cena diváků

Celostátní přehlídka Divadlo jazyků

Soubor Anglického divadla

1.    1. místo

Národní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthénes

Jakub Moulis

Zvláštní cena poroty

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor Zatímbezejména

Postup

Krajská přehlídka dětského divadla Dobřany

Soubor Haga Čaga

Sportovní soutěže

4. a 6. místo

Okresní kolo šachového turnaje

 

5. místo

Turnaj ve florbalu

 

SOČ

6.místo

Národní kolo

Kateřina Chmelířová

Přírodovědné soutěže

Pythagoriáda

Účast v městském kole

8 studentů

Logická olympiáda

Krajské kolo

2 studenti

Bedřiši 2013

Již více jak 15 let uděluje naše škola při slavnostním zakončení školního roku výroční cenu Bedřich. Tato cena má různé kategorie a je vždy ohlédnutím za uplynulým rokem a úspěchy našich studentů.

Přikládáme nominace školního roku 2012 / 2013 a červeně vyznačené vítěze.

BEDŘICH

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

umělec

divadelní soubor „Zatím beze jména"
účast na krajské přehlídce dětských divadel - speciální cena
divadelní soubor Haga čaga
za hru Černá pohádka z komína
taneční soubor Šup sem šup tam
Jakub Moulis za vítězství v řečnické soutěži Mladý Démosthenes a účast v národním kole recitační soutěže, za účinkování v kapele

jazýček

Eva Fastová za výborné výsledky v jazykových soutěžích
Bety Hyťhová za výborné výsledky v AJ
Martin Klíma za jazykové dovednosti

sportovec

Mikuláš Mačas, Pavel Stuchl a Dušan Jurečka  -  za sportovní výkony ve škole

sluníčko

Terezie Járová
Míša Týblová
Gabriel Pelán
Tereza Müllerová

vědec

Jan Pilař za práci v přírodovědném kroužku
Magda Chacon za práci v přírodovědném kroužku
Martin Klíma za vědecký přístup ke studiu i životu
Ondřej Tomšíček za vynikající znalost češtiny

stoprocentní

Natálie Hulánová
Iveta Bínová za prospěch 98,21%
Klára Štichová

skokan

Kryštof Jáchymovský za zlepšení mezi 1. a 2. pololetím z 61 na 72%
Magda Hajžmanová za zlepšení ze 77 na 82%
Tereza Uhrová za zlepšení z 85 na téměř 90%

zdravíčko

Tomáš Banýr
Ondřej Branžovský chyběl jen 4 hodiny za celý rok
Theo Bochnovič

výtvarník

Bety Hyťhová
Tereza Müllerová
Michal Rudolf

umělecký univerzál

Alžběta Sovová za aktivitu v tanečním souboru, divadelním souboru a pěveckém sboru
Dušan Jurečka za aktivitu v divadelním souboru, recitačních soutěžích
Gabriel Pelán za aktivitu v pěveckém sboru a divadelním souboru
Aleš Sutnar za výkony v indickém tanci a divadelním souboru

nováček

Sára Bartošová 97%
Egermajerová Kristýna
Ondřej Tomšíček

BEDŘICH

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

umělecký univerzál

Jan Holub za umělecké aktivity v pěveckém sboru, improvizační skupině Klimpr a anglickém divadle a jiné
Stanislav Brož za umělecké aktivity v tanečním souboru, improvizační skupině Klimpr, anglickém divadle a uměleckém přednesu
Honza Stehlík za umělecké aktivity v pěveckém sboru a anglickém divadle a za filmové noci

jazýček

David Budil za  100%ní výsledky v Pet
Markéta Májová za výsledky v FCE
Andrea Kacovská za největší pokrok v Aj a Nj v dějinách GFK

sportovec

Vojtěch Válek, kvinta
Vít Nesnídal, kvinta
Ivanka    Votípková za reprezentaci ve volejbalu a sportovní úspěchy

sluníčko

Markéta Zahořová
Týna Prajková
 za životní optimismus a šíření dobré nálady
Baruška Schneiderová

vědec

Saša Kratochvil za přístup ke studiu matematiky a přírodních věd, s přihlédnutím k roli vědce ve filmu septimy
Kačka Chmelířová  za vynikající vědeckou činnost při tvorbě maturitní práce a spolupráci se školou v oblasti první pomoci
Hynek Holý za reprezentaci GFK v historické soutěži

stoprocentní

Stanislav Brož za 96,08%
Martina Náhlíková za 97,38%
Karolina Burdová za 97,07%

skokan

Ivan Rudolf za skok o 8,15% na 83,38%
Lucie Kratochvílová za skok o 8% na 82,21
Aneta Pánková za skok o 8,92% na 67,31%

zdravíčko

Bára Viletová za 18 hodin absence
Katka Chmelířová za 9 hodin absence
Dominik Kopačka za 5 hodin absence

výtvarník

Jenda Krejčí za soubor výtečných výtvarných prací
Míša Müllerová za soubor vynikajících výtvarných prací
David Budil za soubor skvělých výtvarných prací

filmař

Filmový štáb septimy za španělskou telenovelu
Filmový štáb septimy za ekologický film ke Dni Země
Filmový štáb sexty za filmového průvodce Plzní

Bedřich páreček

Viktor Šimek a Terezka Müllerová za propojení nižšího a vyššího gymnázia
Johanka Skuhrová a Ondřej Vyhnal za výdrž
Jarek Jurečka a Vašek Matějovský za výstupy v hodinách AJ

 

Nahoru