Kroužky ve školním roce 2017/2018

Přihláška na kroužky ke stažení v souboru ZDE

 

Otevřené kroužky ve školním roce 2017 / 2018
Název vyučující kde termín poznámka
Sportovní hry

Lenka Kantorová
Karel Lucák

 VTV

ST
14:15-15:15

napříč třídami
Volejbal

Zdeněk Novotný

 VTV

ST
15:30-17:00

zájemci z řad pdg. a studentů
Sboreček Štěpánka Lišková  HV

ČT
16:00-17:30

zájemci z řad učitelů a studentů
Anglické divadlo Václav Zelenka  DV


14:00-15:30

nižší gymnázium
Divadelní kroužek František Kaska  DV

ST
14:00-15:30

mladší gymnázium (prima-sekunda)

IDI klub
(interpretace, divadlo, improvizace)

František Kaska  DV

PO
15:20-16:50

tercie. kvarta
Chemický kroužek František Kaska LAB

ÚT
14:00-15:00

sexta až oktáva
Nahoru