Kroužky ve školním roce 2017/2018

Nabídka kroužků pro školní rok 2018 / 2019

Věda nás baví   (prima + ZŠ)                     14.00 – 15.00     úterý                                   Kaska

Kroužek pro nadšené přírodní vědce, střídají se lekce s pokusy z biologie, fyzika a chemie, práce v týmech, jednoduché pracovní listy, pokus s běžnými pomůckami lze zopakovat i doma, nutno přihlásit elektronicky na stránkách Věda nás baví

Divadlo mladší (prima, sekunda)              14.00 – 15.15     čtvrtek                                 Kaska

Kroužek zaměřený na základní herecké dovednosti - rytmus, řeč, pohyb, souhru, součástí je příprava kratších vystoupení (Vánoce) a divadelní inscenace

IDI klub (tercie – kvinta)                              14.15 – 15.45     pátek                                 Kaska

Kroužek pro zkušenější a náročnější účastníky, letos hodně zaměřen na improvizaci a interpretaci textu s využitím různých divadelních forem

Hry a hlavolamy (dle zájmu)                      14.00 – 15.00    pondělí                               Kaska, Habrych

Deskové a karetní hry logické i kombinační, hlavolamy, šifry, netradiční úlohy z matematiky -  pro každého, koho baví zapojovat mozkové závity

Matematika k maturitě  (oktáva)                dle domluvy                                            Čihák, Kaska, Plachá

Příprava k maturitě z matematiky státní i školní, zacíleno na základní dovednosti z aritmetiky a algebry, funkční myšlení a průřez vybranými kapitolami

Anglické divadlo (bez omezení)                dle domluvy                                                Zelenka

Sportovní hry (bez omezení)                     dle domluvy                                                Myslíková, Ustohal

Sbor (bez omezení)                                    16.00-17:30 čtvrtek                                     Lišková

Volejbal                                                                                                                          Novotný

Výtvarná tvorba                                         dle domluvy                                                Kletečková

Deskriptivní geometrie                             dle domluvy                                                Čihák

(Oktáva, septima, sexta)

Taneční kroužek nižší gymnazium, případně zájemci.           Dle domluvy.                 Stupkova

 

Přihláška na kroužky ke stažení v souboru ZDE

 

Otevřené kroužkykteré byly ve školním roce 2017 / 2018
Název vyučující kde termín poznámka
Sportovní hry

Lenka Kantorová
Karel Lucák

 VTV

ST
14:15-15:15

napříč třídami
Volejbal

Zdeněk Novotný

 VTV

ST
15:30-17:00

zájemci z řad pdg. a studentů
Sboreček Štěpánka Lišková  HV

ČT
16:00-17:30

zájemci z řad učitelů a studentů
Anglické divadlo Václav Zelenka  DV


14:00-15:30

nižší gymnázium
Divadelní kroužek František Kaska  DV

ST
14:00-15:30

mladší gymnázium (prima-sekunda)

IDI klub
(interpretace, divadlo, improvizace)

František Kaska  DV

PO
15:20-16:50

tercie. kvarta
Chemický kroužek František Kaska LAB

ÚT
14:00-15:00

sexta až oktáva
Nahoru