Kroužky ve školním roce 2018/2019

Otevřené kroužky ve školním roce 2018 / 2019
Název vyučující kde termín poznámka
Sportovní hry

Tereza Myslíková
Karel Lucák

 VTV

ST
14:00-15:15

napříč třídami
Volejbal

Zdeněk Novotný

 VTV

ST
15:30-17:00

zájemci z řad pdg. a studentů
Pěvecký sbor Štěpánka Lišková  HV

ČT
16:00-17:30

zájemci z řad učitelů a studentů
Anglické divadlo Václav Zelenka  ŠK

ČT
15:00-16:00

nižší gymnázium
Divadelní kroužek František Kaska  DV

ČT
14:00-15:15

mladší gymnázium (prima-sekunda)

Divadelní kroužek

František Kaska DV


14:00-15:30

vyšší gymnázium
Nahoru