12. listopad - PROJEKTOVÝ DEN – OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Dne 12. listopadu se konal na naší škole projektový den nazvaný „osmičková výročí". Zaměřili jsme se v něm na přiblížení významných dat české i světové historie 20. století. (1918, 1938, 1948, 1968). Studenti vyššího gymnázia měli připravený program ve škole, zatímco studenti nižšího gymnázia vyrazili do terénu, kde se věnovali aktivitám více či méně s českou historií souvisejícím.

1. Vyšší gymnázium mělo následující program v době 8.15 - 14.15 hod

1. úvod k osmičkovým výročím 20. století - referáty Michala Vozobuleho Terezy Říhové a Marka Brožka P1070451.jpg

2. dokument o roce 1968 v Československu (dokument od Člověka v tísni)

pauza

3. přednáška Petra Pitharta, místopředsedy senátu ČR a následná debata

pauza

4. výběrové aktivity:

Studenti si vybrali předem buď dva nabízené workshopy  nebo účast na projekci filmu „Kladivo na čarodějnice" (vedení J. Anderleho) P1070453.JPG

worshopy: - Humorem proti totalitě (Z. Novotný)

               - Reklama a propagace v komunistickém období (P.Hynčíková, E.Kaplanová, O.Byrtusová)

                - Normalizační hodina (J.Tůmová, J.Jurečková, A.Tenková, M.Hrádková)

                - Mnichov 1938 (T.Říhová)

                - Únor 1948 (M.Vozobule)

                - Studentské nepokoje v západní Evropě 1968 a USA 1968 (M. Brožek)

Účast na filmu byla přibližně stejně početná jako na výběrových workshopech. P1070454.jpg

2. Nižší gymnázium mělo následující program formou celodenního výletu

prima a kvarta vyrazily k přehradě Žlutice, kde navštívily zaniklou vesnici Mariánské Skoky, která zanikla po vystěhování sudetských Němců po druhé světové válce. V současné době se zde opravuje kostel zasvěcený sv. Marii. Kromě informací o budování přehrady a zániku vesnice si studenti v souvislosti s učivem topografie v primě zopakovali práci s buzolou, měřítkem, odhadem vzdálenosti a turistické značky. Spolupráce starších i mladších studentů nesla ovoce poznání i opakování. Společně ve smíšených dvojicích vyplňovali pracovní listy pro vlastivědu. Navzdory počasí a ušlým kilometrům byl výlet pod vedením kolegů Habrycha, Šantory a Siegla úspěšný.

Sekunda a tercie vyrazily do Prahy, kde v rámci projektového dne zaměřeného na osmičková výročí navštívili studenti  výstavu „Republika" v Národním muzeu v Praze. Nadšení studentů při vyplňování pracovních listů na výstavě Republika zaujala i organizátory výstavy a novináře, kteří s nimi udělali krátký rozhovor do místních novin. Po shlédnutí výstavy následovala prohlídka zajímavých míst v Praze, která připomínala osmičková výročí. Akce svoji náplní zasahovala do předmětů zeměpis, dějepis a OSV. Akce se zúčastnili téměř všichni studenti  kromě nemocných a omluvených studentů.

Skupiny doprovázely a odborně vedly kolegyně Steiningerová, Bardoňová a Plachá a kolega Kaska.

P1070455.jpgCelý den byl z hlediska organizátorů úspěšný, máme na akci kladné odezvy studentů, oceňována byla přítomnost známého hosta i široký výběr workshopů. Do budoucna je žádoucí podobné akce znovu uspořádat, a ačkoli jsou náročné na přípravu, rozhodně se vyplatí. Dokládá to i nezvykle vysoká účast nižších i vyšších ročníků: celkový počet chybějících byl asi 10% a v žádném ročníku nebyla podezřele nízká účast. Oceňujeme také práci a přípravu kolegů, kteří se neúčastnili workshopů ve škole, ale iniciativně navrhli a realizovali jiné varianty „osmičkových výročí". Dík patří i Radku Kalousovi, který technicky pomáhal některým stanovištím.

Přikládám některé z došlých zpráv:

Stanoviště - Humor jako reakce na srpnovou okupaci 1968

 

1. úvod - DVD - „něco málo ze socialistického života" dokument o životě dětí a společnosti v 50. a 60. létech min. století

2. Krátký přehled událostí v roce 1968

3. Nápisy na zdech, letáky, plakáty, básničky a písničky vztahující se k politice a okupaci

4. Kreslené vtipy - Neprakta, Renčín, Vyčítal apod.

Reakce studentů přiměřená obsahu, dokument pro ně asi málo záživný, pro mě připomenutí mládí. Větší zaujetí bylo vidět při konkrétních příkladech hesel a vtipů, které prostupovaly v různých podobách různými směry lidského vzdoru.

Nemyslím si, že je na škodu takové připomenutí. Otázkou zůstává a samotného by mě zajímalo, nakolik to naše studenty oslovilo, ale já jsem se při přípravě docela pobavil.

Děkuji za spolupráci M. Brožkovi za dodání potřebného materiálu a R. Kalousovi za technickou podporu.

Zdeněk Novotný 

Zpráva z výstavy REPUBLIKA

12. 11. 2008 se v 7.50 sešli na nádraží studenti sekundy v počtu třiceti, dále pak profesoři Šárka Bardoňová a František Kaska. Vydali jsme se vlakem do Prahy, kde jsme navštívili v Národním muzeu výstavu Republika. Výstava mapovala vznik, život a zánik první Československé republiky, výrazně se věnovala rokům 1918 a 1938 (viděli jsme i originály Mnichovské dohody). Pro studenty byly nesporně zajímavé expozice věnující se běžnému dění za první republiky. Prohlédli si, jak vypadal obchod, ordinace, škola, kavárna, biograf. Viděli, jak se pracovalo, odpočívalo, sportovalo, velká část byla věnována kultuře. Studenti vyplňovali pracovní listy, které připravila Helena Steiningerová a nasávali atmosféru pro práci do Českého jazyka. Po hodině a čtvrt jsme muzeum opustili a vydali se po skupinkách na rychlý oběd (zvítězilo KFC). Ve 13.00 jsme se vrátili na nádraží a vydali se vlakem do Plzně. Cesta byla náročná, studenti byli plni dojmů a velmi hlasitě si je sdělovali. Výstava byla velmi pěkná, jen to jízdné je čím dál dražší a k původní záloze 150 Kč musím ještě dovybrat 30 Kč, protože jsem doplácel ze svého.                                       František Kaska

Akci připravili a koordinovali společně Michal Vozobule a Marek Brožek
Nahoru