Geologický projekt 2010

Třídy: Kvinta a 1.A

Vyučující: Siegl, Bardoňová, Steiningerová, Ustohal, Kaska, Plachá

Datum: 6. - 9. 9. 2010

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměřili jsme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem byly výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde mohli studenti v přírodě své znalosti zúročit.

Program:

Po 06. 09.: V budově Pedagogické fakulty v Plzni, Chodské náměstí, ve škole, motivace, regionální geologie opakování, procvičování znalostí, doc. Mergl z ZČU byl tak laskav a připravil si dopolední přednášku u nich na katedře biologie, kde mohli studenti nahlédnout do univerzitních sbírek - rozhodně velice přínosná zkušenost pro všechny zúčastněné (pan docent si studenty velice chválil!!!)                             

Út 07. 09.: Výjezd z Plzně - Koněprusy a okolí

Sraz v 7:45 byl na hlavním vlakovém nádraží u hutníka. Tento den jsme nachystali studentům poněkud náročnější trasu. 14 km dlouhý výlet se zastavením v Koněpruských jeskyních jsme zahájili výsadkem v Králově Dvoře. Prošli jsme postupně kolem několika geologicky zajímavých míst, jako jsou graptolitové břidlice, Aksamitová brána atd. a vystoupali až na vrchol Zlatého koně, uvnitř kterého se nacházejí jeskyně. Výklad sice nebyl intonačně zajímavý, ale obsah převyšoval očekávání. Studenti mohli slyšet velice zajímavé informace. Poté jsme sešli do starého vápencového lomu, kde si všichni mohli najít nějakou tu svoji fosilii, což většinu nadchlo natolik, že jsme je nakonec museli přemlouvat k odchodu, aby nám neujel vlak. Zastavili jsme se ještě na Kodě a postupně sešli až do Srbska, kde jsme vyčkali spoje. Návrat v 18:00 na hlavní vlakové nádraží.

Akce naplnila očekávání a rozhodně bych ji zařadil do projektu i v následujících letech. Jak studenti tak i my jsme si exkurzi užili.

St 08. 09.: Výjezd z Plzně - Lomy u Kaznějova

Kaolinka

Sraz byl ráno v 7:45 na vlakovém nádraží. Všichni dorazili v čas v hojném počtu 30 studentů. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů, průvodčí nás všechny dokonce chválila. Z Kaznějova jsme šli polní cestou ke kaolince, kde se nás ujali dva průvodci. Exkurze byla zajímavá, přínosná a plná praktických ukázek (např. urychlení sedimentace použitím spec. roztoku). Jako jediné negativum bych zmínil značnou hlučnost, díky které byl někdy špatně slyšet výklad průvodce. Z haly jsme šli dále s jiným průvodcem k lomu, kde jsme se dozvěděli něco o samotné těžbě. Průvodce byl geolog projektant. Informace od něj byli velice zajímavé, někdy přehnaně odborné. Exkurze skončila téměř v ideálním čase, takže jsme sice k vlaku téměř dobíhali, ale zato potom stihli i oběd.                                                                      

Čt 09. 09.: Geologická exkurze - Solvayovy lomy

3geo.jpgVe čtvrtek 9. 9. 2010 se 25 studentů kvinty a I. ročníku vydalo pod vedením p. p. Steiningerové a p. p. Kasky na závěrečnou exkurzi čtyřdenního geologického projektu. Z hlavního nádraží v Plzni jsme po 8. hodině ranní vyrazili vlakem do Berouna a pak se vydali pěšky do Svatého Jana Pod Skalou. Přestože šlo již o třetí náročný den, všichni hrdinně šlapali, vzorem nám byla paní profesorka vybavená rychlohůlkami a neutuchajícím nadšením.
1geo.jpg

Ve Svatém Janu Pod skalou jsme posvačili pod skalou, napili se z Ivanovy studánky a studenti obdrželi oblíbené pracovní listy. Část vyplnili na místě, část po exkurzi. Po náročném výstupu ke Křížku jsme se vydali do Solvayových lomů, kde na nás čekal vstřícný a výborně naladěný průvodce. Po prohlídce minimuzea, kde se studenti seznámili s historií těžby v lomech jsme minivlakem projeli část lomů a poté navštívili přívodní štolu povrchové těžby. Vozíky na přepravu nalámaného vápence zaujaly studenty natolik, že bylo těžké je od nich odtrhnout. Ocenili jsme i osobitý projev našeho průvodce, o zajímavostech a raritách, kterými nás zásobil, nemluvě.

2geo.jpg

Na závěr jsme se vydali krásnou, ale ve vlhkém počasí na sestup občas náročnou stezkou do Srbska, kde jsme se nalodili do vlaku a odjeli zpět do Plzně. Díky časové rezervě jsme ještě v Srbsku doplnili zásoby a cesta vlakem tak byla radostnější. Mírně unaveni, ale spokojeni, jsme se kolem 18. hodiny vrátili na vlakové nádraží a rozešli k domovům.

Celá akce proběhla již poněkolikáté, byla kvalitně připravena pí profesorkou a dle reakcí studentů byla vnímána pozitivně.

Naštěstí vyšlo i počasí. V příštím roce rozhodně hodláme exkurzi zopakovat. Zapsal František Kaska

Nahoru