Geologický projekt 7.9. - 10.9.2009

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměříme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem budou výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde budou moci studenti v přírodě své znalosti zúročit.

Po 7.9.: Ve škole, opakování, procvičování znalostí, dopolední program končí obědem

Út 8.9.: Výjezd z Plzně - Koněprusy a okolí

Sraz v 7:55 na hlavním vlakovén nádraží u hutníka, cca 14km výlet s návštěvou Koněpruských jeskyní (60Kč + doprava Plz-Srbsko a zpět, celkem cca 250Kč), návrat v 18:00 na hlavní vlakové nádraží.

V rámci geologické vycházky měli studenti možnost pozorovat různé druhy hornin. Poněvadž je Berounsko a Český kras geologicky ale i paleontologicky velice pestrou oblastí, setkávali se studenti také s fosilními pozůstatky kambrické fauny a flóry. Vrcholem dne byla pak návštěva Koněpruských jeskyní a oblast Kody s krasovým pramenem, který všichni ochutnali, a díky bohu nebylo potom nikomu zle. V rámci návštěvy jeskyní mohli studenti pozorovat různé typy krasových jevů, ať už krápníkovou výzdobu či jiné útvary vzniklé přeměnou vápence.
Vycházku hodnotím jako velice přínosnou. Jako praktický doplněk teoretických znalostí určitě zanechala hlubší zářez do mozku každého studenta.                                                         Siegl

St 9.9.: Výjezd z Plzně - Lomy u Kaznějova

Sraz na hlavním vlakovém nádraží 7:55, návštěva kaolinky a lomů u Kaznějova. Byl to pouze dopolední program s návratem v čase oběda (možnost jít do školní jídelny).

lom.jpgBěhem geologického týdne pro třídy 1. A a kvintu jsme našim studentům chtěli dát nejen teoretický základ z geologie, ale poskytnout jim praktickou ukázku a nahlédnutí do těžebního provozu a úpravny těžené horniny. A to se nám opravdu podařilo v kaolinovém lomu a přilehlé kaolince v Kaznějově. Studenti/ celkem nás bylo 38 / viděli, jak probíhá těžba v povrchovém lomu, jak se kaolin dále zpracovává a na co se využívá. Měli jsme skvělé průvodce, kterým patří naše poděkování, protože se studentům věnovali a zodpověděli jejich zvídavé otázky. Všechny nás překvapilo, že kaznějovský kaolin je často součástí kosmetiky a že jeho největší odběratelé jsou výrobci skelných vláken a papírny.
Zpáteční cesta vedla kolem kaolinového lomu v Horní Bříze, kde jsme řešili možnosti rekultivace. Během celé exkurze plnili studenti úkoly z pracovních listů. kaolin.jpg

Exkurze měla i motivační význam k učení. Uvedu za všechny dvě perličky:
1. A - a takhle bude vypadat veškerá naše výuka? - Ano - Tak to jsme zvolili správně.

Kvinta - Filip Kryštofovi „ já se snad začnu učit, než abych skončil v takovém provozu. No já o tom právě přemýšlím,  já taky.

Exkurzi hodnotím velmi kladně.                         Zapsaly: Steiningerová a Plachá

Čt 10.9.: Výjezd z Plzně - Karlštejn a okolí

Sraz v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží u hutníka, cca 14km výlet s návštěvou Solvayových dolů (50Kč + doprava Plz-Srbsko a zpět, celkem cca 250Kč), návrat v 18:00 na hlavní vlakové nádraží.

svjan.jpgPoslední den exkurze jsme se vydali opět směr Beroun. První část cesty jsme došli poměrně snadno, dopolední chládek a les byly prostředí víc než příjemné. Ve Svatém Janu pod Skalou dostali studenti pracovní listy (viz příloha), které odevzdávali v pondělí ve škole. Úkoly se týkaly jak obecných znalostí, tak informací, které se dozvěděli z informačních tabulí naučné stezky nebo v muzeu. stezka.jpg

Po krátkém, ale intenzivním výstupu na skálu se KONEČNĚ od studentů začalo ozývat: „Ach!" a „Tý jo, to je krása!" a podobně.

Druhým cílem naší cesty byl skanzen Solvayovy lomy, kde jsme měli objednanou exkurzi s průvodcem. Tady studenti vyslechli mnoho krajina.jpginformací, hlavně ohledně historie těžby ve vápencových lomech v okolí, zejména v padesátých a šedesátých letech. Na závěr jsme se projeli vláčkem a navštívili štolu.

Poslední část cesty vedla kolem Bubovických vodopádů, tedy čtvrtohorními usazeninami, do vesnice Srbsko, kde, osvěženi nanuky, jsme posedali do vlaku a celkem unaveni zamířili k domovu.vrchol.jpg

Počasí se vyvedlo a ohlasy ze strany studentů byly veskrze kladné. Naše nadšení popisovat asi nemusím.. Skanzen Solvayovy lomy skýtá opravdu hodně možností i do budoucna, nabízí se exkurze zaměřená na důlní techniku, nebo paleontologická vlacek.jpgexkurze spojená se sběrem v lomu („Děti mají radost a ještě nám nahází plné vozíky kamení..!).

Takže, z naší strany už jen: „Opakovat, opakovat!" odpocinek.jpg

Nahoru