Multikulturní dílna

Datum: 30. 11. 2010
Třída: prima
Zprostředkovala a napsala: Eva Kletečková

Studenti primy se v rámci OSV (kde právě probíhala výuka na téma rodina) zúčastnili multikulturní dílny s názvem „Rodina odvedle", která trvala dvě vyučovací hodiny. Jedná se o projekt společnosti Slovo 21 financovaný z evropských fondů.

Cílem projektu bylo ukázat dětem život v rodině z nejrůznějších koutů světa se svými obyčeji a zvláštnostmi. Děti si měly uvědomit, že i mezi námi v České republice žije spousta cizinců se svými rodinami, kteří se tu ne vždy cítí úplně dobře a svobodně. Děti měly přemýšlet o tom, jak se asi cítí cizinci žijící v jiné zemi a jaké cizince znají sami z vlastních zkušeností, jak se k nim chovají a proč.

Projekt sestával ze dvou částí. Nejprve jsme shlédli půlhodinový dokument o tom, jak české rodiny z několika krajů pozvou k sobě domů na návštěvu cizí rodinu, která již nějakou dobu žije v ČR (př. rodina z Kuby, z Afriky, z Mongolska apod.). Film byl proložen anketou provedenou mezi lidmi ve velkých městech - otázky se týkaly toho, jak lidé vnímají cizince v jejich rodném městě, jestli je soužití bez problémů atd.

Po filmu následovalo velmi příjemné setkání s rodinou pocházející z Mongolska. Součástí byla ukázka tradičních oděvů a zvyků, vysvětlování odlišností s naší kulturou, zaposlouchali jsme se také do krásné mongolské pohádky. Škoda, že nezbylo více času a mnoho dotazů našich studentů zůstalo nezodpovězeno, museli spěchat na další vyučování.

Nahoru