Osmičková výročí

Ve čtvrtek 25. října na naší škole proběhl projektový den zaměřený na národní dějiny 20. století. Impulsem bylo, jako ostatně téměř každý rok na podzim, významné výročí naší státnosti. Stovka se prostě nedá přehlédnout. Masáž sdělovacích prostředků a kin jsme se rozhodli doplnit o působení školy a rozhodli jsme se zapojit naše studenty. 

Zatímco studenti kvinty si na popud Markéty Křížkové připravili tři učebny věnované 60. létům a problematice roku 1968, studenti historického semináře se zaměřili na osudový rok 1938 a především na první československou republiku. Spolu se studenty historického semináře jsem vyvěsil informace o první republice a Mnichovské dohodě v 1. patře.

Primáni a sekundáni shromažďovali informace do pracovního listu s pomocí údajů na chodbě a následně s vyučujícími dějepisu podrobně rozebírali problematiku kultury, národností i politiky. Terciáni absolvovali jednu hodinu přednášek a prezentací od starších spolužáků a v druhé hodině taktéž hledali informace na chodbě s vyhodnocením. Kvartánům se dostalo větší porce faktografie, neboť si vyslechli čtyři prezentace a přednášky o první republice.

Studenti kvinty, sext, septim a oktávy začali svůj program v aule, kde shlédli film „Den po Mnichovu“ při němž měli možnost se zamyslet nad motivací Edvarda Beneše při rozpadu republiky. Byli zároveň vystaveni věčné otázce „Měli jsme se tehdy bránit?“. Snad jim film prezentující pohled vojáků generálního štábu na jedné straně, a Beneše na druhé straně, ukázal problematiku z více stran a umožnil zamyšlení. Následujíc dvě vyučovací hodiny navštívili studenti připravená stanoviště v druhém patře. Někde je čekala přednáška, jinde prezentace s ukázkami filmů a fotografií, u kvintánů nalezli i módu 60. let a kvízy.

Chvílemi bylo na chodbách sice poněkud rušno, ale předem byl připraven přesun tříd tak, aby nikdo nebyl rušen. Šum byl pracovní a reakce nižších ročníků jsou pozitivní. Studenti historického semináře a kvinty se zhostili role učitelů a lektorů zdatně, někteří nás vyloženě překvapili svými schopnostmi. Pokud se jim něco nezdařilo, je to pro ně poučením pro příště, např. práce s časem v hodině, včasná příprava apod. Osobně ten den hodnotím pozitivně, ohlasy budu sbírat ještě v dalších dnech. Organizačně se jednalo o poměrně náročný den, obzvlášť s ohledem na to, že do projektového dne byly zapojeny všechny třídy buď dvě  nebo čtyři vyučovací hodiny. Kromě mě se na přípravě podílela Markéta Křížková, která odborně dozorovala kvintány při přípravě, a Tereza Dubničková, která se mnou společně připravila pracovní list pro nižší gymnázium.

 

PS: Takovýto projektový den jsem schopen zvládnout maximálně jednou do roka J

                                               akci připravil a zprávu napsal Marek Brožek

Nahoru