Projekt Anglo-americké sporty

Náplní našeho projektu, který se konal ve dnech 16. – 22. 6. 2007, byly sporty anglo - amerického původu.
V úterý 19. 6. jsme strávili na minigolfovém hřišti u zámku Kozel, kde studenti měli možnost dozvědět se informace o původu minigolfu, miniaturgolfu a stolního golfu a všechny tyto sporty si vyzkoušet. Poté se zúčastnili turnaje v minigolfu a výsledky byly započteny do celkového hodnocení projektu. Program začal v 7:45 h v hale Hlavního nádraží ČD a skončil ve 12:15 h tamtéž.

Ve středu 20. 6. začal program v 10:30 h v hale CAN Plzeň, odkud jsme se přesunuli autobusem do Třemošné. V místním sportovním bowlingovém centru se studenti seznámili s historií a pravidly bowlingu a zapůjčili si nutné vybavení. Následovala soutěž jednotlivců a družstev, výsledky byly opět započteny do výsledkové listiny. Program skončil v 15:30 h na CAN Plzeň.
Čtvrtek 21. 6. byl věnován venkovním sportům kroket a lakros. Nejdříve studenti zjistili a představili pravidla těchto sportů, poté si je na školním hřišti vyzkoušeli a uspořádali bodovaný turnaj v kroketu.
Pátek 22. 6. byl věnován halovým sportům ve školní tělocvičně – badmintonu a ringu. Po seznámení se s pravidly a sportovním náčiním se studenti zúčastnili turnajů družstev, které si sami zorganizovali. Poté začala příprava na prezentaci, studenti pracovali ve skupinách a představili minigolf, bowling, badminton, ringo, lakros a kroket ať již formou názorné ukázky nebo billboardu.
V bodované soutěži celého projektu vyhrál M. Pavlov (2. A), I. Kaderová (kvinta), P. Navrátilová (septima).
Cílem projektu bylo seznámení se se sporty anglo-amerického původu, jejich historií, vývojem, pravidly a vybavením. Nedílnou součástí byla i jazyková stránka tzn. osvojení si správné anglické slovní zásoby týkající se těchto sportů.
Během projektu nedošlo k žádnému zranění studentů a k žádným kázeňským přestupkům. Absence byla individuálně řešena s třídním učitelem dle možností. za organizaci J. Jurečková, M. Hrádková, A. Kubešová
Nahoru