Projekt Palmový olej

Projekt Palmový olej připravili studenti Gymnázia Františka Křižíka v rámci dvou tradičních projektových dnů pořádaných ke Dni Země na jaře roku 2016. Studenti celé školy pod vedením učitelů zpracovali komplexně problematiku získávání a využívání palmového oleje. Výstupem jejich práce byla výstava ve výstavní síni Kaplička v expozici Mediteraneum v ZOO Plzeň, která byla k vidění od 3.9. do 10.10.2016.

Na výstavě bylo vidění 13 panelů, které se komplexně zabývají tématikou palmy olejné a jejích dopadů v lokalitě Indonésie. Studenti a učitelé celé školy se ve dvou projektových dnech na jaře 2016 dle zájmu rozdělili do 16 skupin, které se problematice věnovaly z různých hledisek. Na panelech výstavy je popsán původ, rozšíření a ekologické nároky palmy olejné, biochemické vlastnosti palmového oleje, využitelnost a životnost plantáží a životní cyklus palmy, dopady pěstování (biodiverzita), vliv na vodu, půdu a životní podmínky živočichů. Dále jsou zde popsány dopady pěstování na život původního obyvatelstva Indonésie. Výstava přináší i informace o nadnárodních společnostech, které jsou hlavním hybatelem pěstování palmy olejné v Indonésii či možnosti alternativních řešení.

Část studentů prováděla průzkumy v obchodech a anketu mezi obyvateli Plzně – výsledkem je i krátký dokumentární film, který je na výstavě také vidět.

Studentskou prací je i výtvarné zpracování výstavy – vznikly 3D objekty džungle, část studentů se zaměřila na grafiku výstavy a vytvoření letáků a leporela o výstavě.

V sobotu 10. září proběhla v prostorách výstavy komentovaná prohlídka se zábavně naučným programem v rámci tzv. Odpoledne s palmovým olejem. O problematice palmového oleje zde promluvila RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni. Studenti Gymnázia Františka Křižíka pak připravili hry s tématikou palmového oleje pro návštěvníky všech věkových kategorií: bylo možné skládat puzzle s obrázkem orangutana, rozeznat podle chuti 3 různé oleje, poznat potraviny bez palmového oleje, projít bludištěm a vyluštit tajenku, najít na mapě světa oblast Bornea či si symbolicky zasadit kus pralesa. Úspěšní plnitelé úkolů si domů odnesli sladkost (bez palmového oleje) a diplom.

Na podzim roku 2016 a na jaře roku 2017 výstava putovala po školách Plzeňského kraje.

Projekt finančně podpořil nadační fond Zelený poklad, krátký dokumentární film vznikl ve spolupráci se společností My street film ve spolupráci s profesionálními filmaři ze společnosti. Velký dík také patří Zoologické a botanické zahradě v Plzni. A zejména studentům a učitelům Gymnázia Františka Křižíka, kterým nejsou lhostejné ekologické problémy dnešního světa.

Další informace lze nalézt na www.krizik.eu/palmoil a v příloze ZDE

Nahoru