Sto let s komunismem

Sté výročí VŘSR nás nenechalo chladnými a 7. listopadu jsme se rozhodli tuto významnou událost připomenout. Po pár letech se nám podařilo vytvořit projektový den určený mnoha třídám. Celkem se do něj zapojilo sedm tříd od kvarty po oktávu, přičemž oktaváni se stali aktivními tvůrci stanovišť nebo pomocníky na stanovištích. 

Třídy buď celé, nebo rozdělené na poloviny obcházely jednotlivá stanoviště podle přesného harmonogramu a seznámily se s mnohým, co nám komunismus v minulosti přinesl. Projektový den trval prvních pět vyučovacích hodin, a tak žáci v průměru navštívili pět tematických stanovišť. Na některých strávili dvě hodiny, jinde jen polovinu vyučovací hodiny. Mohli se seznámit jak s politickými dějinami (politické procesy, KLDR, VŘSR), tak s podobou budovatelského dramatu či poezie, se spisovateli varujícími před příchodem komunistické totality. Zkrátka nepřišlo ani umění - někteří vyráběli propagační plakáty, čímž se seznámili s jednoduchým principem budovatelské tvorby. Jiní se seznámili s osudy malíře, kterému bylo znemožněno publikovat svoji tvorbu. Dvě třídy si vyzkoušely zpěv budovatelských a sovětských písní. Zajímavé byly ukázky normalizační módy a povídání o ní. Malou skvrnou na jinak úspěšně proběhlé akci je nefunkčnost techniky v aule, která přinutila kolegu Koláře improvizovat. Naštěstí je v této schopnosti zdatný.

Obrovský dík zaslouží oktaváni ze seminářů moderních dějin a literatury, ale především vyučující, kteří se ochotně a s fantazií do projektového dne zapojili - jmenovitě: Šárka Ženíšková, Štěpánka Lišková, Markéta Křížková, Lenka Samuelová, Tereza Dubničková, Petra Hynčíková, Jan Hosnedl, Antonín Kolář a Marek Brožek. Věřím, že to byl jeden ze zážitkových projektových dnů, které přispějí k většímu socialistickému uvědomění našich studentů a touze aktivně budovat společnost pro světlejší zítřky.

akci zaštítil a zprávu napsal Marek Brožek

Nahoru