Voda má rozpuštěné vlasy

V termínu od 18. do 22. 6. 2007 (pondĕlí až pátek) se uskutečnil vodácký projekt na řece Berounce v úseku: Dolanský most – Roztoky u Křivoklátu.
Celková tonáž činila 21 studentů, jejichž jména jsou v příbalovém letáku, a tři dohlížející středoškolští profesoři velice umĕ maskovaní.
Studenti byli poučeni o bezpečnosti a chování na projektu a mĕli potřebné informace o příjezdu a odjezdu, které byly po vlastní ose. Informace o vlakové a autobusové dopravĕ dostali také, a tak jsme se všichni, bez potíží, v Dolanech v kempu sešli. Studenti dostali krásné plastové lodĕ typu Pálava, pádla a bezpečnostní vesty, a tak jsme si mohli hned v pondĕlí odpoledne vyzkoušet veškeré úkony vodáka.
Celá trasa byla rozdĕlena do čtyř dnů, což v přídĕlu na den neznamenalo vĕtší než malé zatížení organismu mladého studenta. V zájmu tréninku a utužování tĕla a ducha bylo nutné spát ve stanu a spacím pytli, nicménĕ to pro naše svĕřence neznamenalo žádné obtíže. Všichni se s nástrahami přírody vyrovnali se vznešeností mladých hrabátek a odvezli si jen a jen příjemné zážitky a vzpomínky. Takže my tři profesoři, Jakub Siegl, Miroslav Gažák a Jiří Korima, jsme se mohli s úlevou a radostí vrátit domů. Jakub Siegl
Nahoru