Zpráva o projektu Archeologie a historie Klatovska

Projekt se konal ve dnech 19. - 22. června v Klatovech ve spolupráci s Klatovským muzeem Karla Hostaše - konkrétně archeologickým oddělením. Zúčastnilo se jej 12 studentů, kteří dva dny pracovali v historickém centru Klatov s archeology nebo v muzeu přímo, a dva dny pak věnovali památkám v Klatovech a okolí.


1) práce v Klatovech sestávala ze dvou částí: odkrývání plochy na místě bývalého dominikánského kláštera (zde se seznamovali s principy práce archeologů, postupem výkopu, archeologickými vrstvami, pracovním nářadím a zakreslováním). Našli zde základy kláštera, poničený portál a ve spodních vrstvách artefakty z doby bronzové - nejstarší osídlení Klatov.

Druhá skupina se věnovala omývání a čistění nálezů z jímky z Kašperských Hor - jednalo se o středověké nálezy až po 19. století. Seznámili se zde s typologií artefaktů, s postupem uchování a záchrany artefaktů. Naučili se rozpoznat starší a mladší keramiku podle vzhledu a materiálu a dozvěděli se, proč se artefakty z organického materiálu dochovaly.

2) památky - v Klatovech jezuitský kostel, Černá věž, historické hradby, klatovské pověsti a osobnosti. V okolí Klatov jsme navštívili Švihov, Klenovou a Velhartice.

Ubytováni jsme byli v kempu u koupaliště na kraji Klatov ve stanech, kde měli studenti přístup na koupaliště a hřiště plážového volejbalu. Obojího jsme s radostí využili. Každý večer jsme měli organizační poradu a shrnuli, co se ten den událo, co bude zítra, a pro každý den jsem vybral povídání o dějinách a osobnostech Klatov: jeden večer pověsti a historie, další den jsme si četli Balbínovy Krásy a bohatství české země, poslední večer Vrchlického básně.

Celý projekt byl velice vydařený, za což vděčíme dobrému počasí, vstřícnému postoji archeologů, kteří studentům práci proplatili (asi kolem 500 Kč) , dobré organizaci :-) a ochotě i píli studentů, kteří se zúčastnili.

Marek Brožek

Nahoru