Zpráva o projektu Den Země – 23. 4. 2007

Tento den jsme se snažili pojmout uceleně a každou ze tříd zaměstnat programem, který bude souviset s tématem Den Země. Příprava nebyla jednoduchá, asi hlavně proto, že většina kolegů raději čekala, až jim někdo téma „přidělí“, přesto, že Den Země je téma velmi široké a dá se využít ve všech předmětech. Tak se stalo, že u některých tříd jsem zadávala práci s Jakubem Sieglem a přidělený učitel vykonával pouze dozor. 16. 5. 2007 se konala konference, kde třídy práce prezentovaly.
Projektový den hodnotím jako velmi povedený. Ukázalo se, že děti opravdu potřebují motivaci, potřebují vědět, že jejich práce má význam. Musí být na akci předem připraveni a motivováni poznatky dále zpracovávat. Velkou radost nám udělaly děti z tercie, kvarty, ale i třetího ročníku. Vlastně ani jedna třída se nedá popsat tak, že by se do práce nevrhla s chutí. Důkazem, že děti braly tento den vážně, je to, že v každé třídě chybělo jen pár dětí a to byly případy, kdy byly děti opravdu nemocné, nebo dělaly přijímačky na SŠ a podobně. Dokonce i třetí ročník měl rekordní účast – chyběli dva lidé.
Bez výstupů nemá, dle mého názoru, projektový den velký význam. Výstupy měly mnoho podob a byly hodnoceny v mnoha předmětech – VYT, BIO, CHE, ZEM, CEJ. Mnoho projektů plánujeme opakovat i příští rok, čímž výsledky získají zase další význam. Poslední ročníky v rámci projektového dne zpracovaly materiály pro elektronickou podobu AJ knihovny (viz zpráva AJ sekce). Některé skupiny měly semináře z jazyka. Přehled činností a výstupů Prima
Naučná stezka Bukovec, Naučné tabule Dle mého názoru povedený projekt, profesorky vyšly z našich již hotových pracovních listů, dlouhá vycházka s vyplňováním pracovních listů Sekunda
Plzeňské řeky, Grafy a tabulky Sekunda rozdělená na tři skupiny, každá mapovala jednu řeku. Perfektní práce, studenti pilní a zaujatí svou prací. Rozhodně přínosné pro obě strany, rádi bychom opakovali, i v rámci jednoho roku (př. zima, léto) Tercie
Skládka Chotíkov, Brožurka Terciáni zprvu nebyli příliš nadšeni, nakonec se ale s chutí pustili do práce. Rozhodně přínos, doporučujeme opakovat Kvarta
Doprava v Plzni, Grafy, tabulky, video Samostatná práce ve městě – každá skupina měla jiný úkol. Kvartáni se úkolu zhostili s obrovskou chutí, asi největší ze všech. Doporučujeme opakovat Kvinta
Práce s vytříděným materiálem, Sochy Sexta
Voda, rybník, rákosí, Hud.- výtv.-dramatický projekt
Sexta se zapojila zcela jiným způsobem, ukázala se jako velmi tvůrčí skupina, spousta info a fotky ve zprávě od Petra Jindry Septima
Kanalizace, vodárenství v Plzni
Velmi dobře připravený projekt. Zahrnoval studium literatury a exkurzi do laboratoře. První ročníky
Ke kořenům, Kroniky
Z ohlasů lze usoudit, že projekt byl velmi úspěšný. Druhý ročník
Skládka Chotíkov, Info nástěnka
Pěší výlet, zpracování otázek. Třetí ročník
Mapování černých skládek, Přehled skládek
Samostatná práce. Každá skupina měla přidělenou oblast, kterou prošla, zapsala a vyfotila každou nalezenou černou skládku. Po nějakém čase můžeme projít znovu- uvidíme, zda s tím ÚMO něco udělá. Šárka Bardoňová
Nahoru