Pravidla pro poskytování prospěchového stipendia

 1. Stipendium je poskytováno po dobu 5 měsíců, tedy září až leden a únor až červen daného školního roku.

 2. Pro stipendia byly stanoveny 3 skupiny dosažených výsledků:
  Nižší gymnázium:
  1. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 95 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 93 %
  2. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 90 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 88 %
  3. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 85 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 83 %
  Vyšší gymnázium:
  1. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 95 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 85 %
  2. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 90 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 80 %
  3. skupina - celkový průměr žáka je nejméně 85 %, žádný z jednotlivých předmětů není hodnocen méně než 75 %

 3. Měsíční částky byly stanoveny takto:

    Nižší gymnázium Vyšší a čtyřleté gymnázium
  1.skupina 600,- Kč 1000,- Kč
  2.skupina 300,- Kč 600,- Kč
  3.skupina 100,- Kč 300,- Kč
 4. Nedílnou podmínkou pro udělení stipendia je výborné chování žáka, to znamená, že by nemělo být přiděleno stipendium žákovi, který má neomluvenou hodinu či jiný kázeňský prohřešek (pohovor s vedením, zápisy v třídní knize). V případě vážného kázeňského provinění, které vyústí v podmínečné vyloučení či vyloučení žáka, bude stipendium s okamžitou platností odebráno k datu rozhodnutí ředitelky.

 5. Měsíční částky budou vypláceny v účtárně školy každou 2. středu v měsíci v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

 6. Tato pravidla byla schválena Radou školy dne 20. 6. 2016.

          Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v 1. pololetí školního roku 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Nahoru