Den bezpečnosti na GFK 29. června 2016

Informace ke Dni bezpečnosti na GFK 29. 6. 2016 včetně seznamu jednotlivých stanovišť najdete v souboru Den bezpečnosti 29. 6. 2016

Stanoviště v areálu školy - kvarty až septima

stanoviště složka místo třída dozory zajišťují:
1 chem. laboratoř atrium KVA A H. Steiningerová CHL Třemošná
2 hasičský sbor parkoviště u jídelny KVA B L. Samuelová ing. Musil
3 vodní záchranná služba atrium KVI Čihák, Jurečková K. Chmelířová
4 GFK - živelní pohromy aula SEX Brožek V. Taušová
5 GFK - evakuace uč. chemie SEP P. Ustohal Siegl

pozn.:
třídy rotují od stanoviště 1 k 5, časy: 1. 9:00-9:30, 2. 9:40-10:10, 3. 10:20-10:50, 4. 11:00-11:30, 5. 11:40-12:10

dozírající předají zást. ředitelky počty studentů v jednotlivých třídách

Stanoviště mimo školu - primy až tercie

třída akce místo čas dozory výbava, finance
PRI A zdravověda GFK 8:15 - 9:30 KAS helma, seznam st.
Dopravní hřiště 1. ZŠ 10:00 - 11:30
PRI B Dopravní hřiště 1. ZŠ 8:30 - 10:00 ZEL helma, seznam st.
Kynologické středisko Bílá hora 11:00 - 12:00
SEK Policie ČR Plzeň - Bory 9:00 - 10:30 HYN  
kryt CO 11:00 - 12:00  
TER A, TER B Vodní záchranná služba nádrž České údolí 9:00 - 12:00 PLA, KRI počty studentů

 

Nahoru