Den vědy

Dny vědy a techniky v Plzni

V pátek 18. září se studenti naší školy již tradičně zúčastní akce Dny vědy a techniky, která probíhá již čtvrtým rokem v ulicích Plzně. Studenti tak mají možnost prohlédnout si zajímavé experimenty související s výukou fyziky, nahlédnout do univerzitních laboratoří či navštívit Národní památkový ústav nebo interaktivní expozice technického muzea Techmania. Vybrané třídy čeká exkurze do skanzenu těžby vápence Solvayovy lomy nebo do vodního hamru v Dobřívi.

Pravidelná výuka v tento den neprobíhá. Poznatky a znalosti získané během exkurzí využijí studenti při formách z fyziky, chemie, přírodních věd a dalších souvisejících předmětů.

Program jednotlivých tříd:

Třída
Program
Sraz
Vstupné
Doprovod
prima
technické muzeum Techmania sraz v 8:35 před budovou nádraží Plzeň-Jižní předměstí, zakončení cca ve 12:00 tamtéž 80 Kč
Šárka Bardoňová, Tomáš Vild
sekunda
technické muzeum Techmania sraz v 8:35 na zastávce trolejbusu 16 Jižní předměstí, zakončení cca ve 12:00 tamtéž 80 Kč
Jakub Siegl, Marie Zajíčková
tercie
expozice v centru Plzně (fyzika, chemie) sraz v 9:00 před budovou Měšťanské besedy v Kopeckého sadech, zakončení cca ve 13:30 tamtéž zdarma
František Kaska, Jarmila Jurečková
kvarta
vodní hamr v Dobřívi sraz v 8:00 v dolním vestibulu hlavního nádraží v Plzni,  zakončení cca v 16:00 tamtéž záloha 60 Kč bude vyúčtována podle skutečných nákladů na jízdné a vstupné Eva Kletečková, Petra Hynčíková
kvinta
expozice v centru Plzně (fyzika, chemie, biologie, zeměpis, historie) sraz v 9:30 před budovou ZČU v Sadech Pětatřicátníků 14 (u zastávky směr Vinice),  zakončení cca ve 14:00 v Kopeckého sadech zdarma
Helena Steiningerová
sexta
skanzen těžby vápence sraz v 8:00 v dolním vestibulu hlavního nádraží v Plzni, zakončení cca v 17:00 tamtéž záloha 150 Kč bude vyúčtována podle skutečných nákladů na jízdné a vstupné Vlastimil Šantora
septima
skanzen těžby vápence sraz v 8:00 v dolním vestibulu hlavního nádraží v Plzni, zakončení cca v 17:00 tamtéž záloha 150 Kč bude vyúčtována podle skutečných nákladů na jízdné a vstupné Jan Anderle
oktáva
laboratoře ZČU (fakulta elektrotechnická, fakulta strojní) sraz a zakončení dle individuálního rozpisu zdarma
Michal Vozobule
1.A
expozice v centru Plzně (fyzika, chemie) sraz v 9:00 před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dříve Státní vědecká knihovna) v Kopeckého sadech,  zakončení cca ve 14:00 v Kopeckého sadech zdarma
Jana Plachá, Irit Vyskočilová
2.A
expozice v centru Plzně (fyzika, chemie) sraz v 9:00 před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dříve Státní vědecká knihovna) ve Smetanových sadech, zakončení cca ve 13:00 v Kopeckého sadech zdarma
Jaroslava Tůmová
3.A
Národní památkový ústav a další expozice v centru Plzně (historie) sraz v 8:45 před budovou NPÚ, Prešovská 7, zakončení cca ve 13:00 na náměstí Republiky zdarma
Marek Brožek, Karolína Pláničková
4.A
expozice v centru Plzně sraz v 9:00 na náměstí Republiky („u andělíčka“), zakončení cca ve 13:00 tamtéž zdarma Jiří Korima, Zdeněk Novotný
4.B
expozice v centru Plzně sraz v 9:00 u divadla J. K. Tyla (za divadlem pod schody vedoucími do Smetanových sadů), zakončení cca ve 13:00 tamtéž zdarma Alena Tenková, Tereza Dubničková

Další informace, přání, připomínky, dotazy, náměty, atd.: Vlastimil Šantora

Nahoru