Den Země

Již po čtvrté naše škola nabízí ekologický projekt ke Dni Země. Proběhne ve středu 21. dubna 2010.

Program jednotlivých tříd:

Třída

Doprovod

Sraz

Činnost - téma

Konec

Prima

Bardoňová

Tenková

Zajíčková

8:30

Konečná 16

Doubravka

Naučná stezka Zábělá, Berounka - voda, její čistota, život v ní, využití, erozní síla, ekosystémy

 

14:00

tamtéž

Sekunda

Siegl

Steiningerová

Šiková - praxe PF

6:00

Hlavní vlak. nádraží

NP Šumava, Boubín, Boubínský prales - plnění ekologických a biologických úkolů v NP- hry, stanoviště, úkoly zabezpečuje SEV Vimperk

 

18:00

Tercie

Kaska

Tůmová

 

7:30

Parkoviště

 u foniatrie

Podvodní pozorovací stanice, zahrada divoce rostoucích bylin a dřevin v Bavorském lese, naučná ekologická stezka, biologická čistírna vod, solární článek, solární elektrárnička, nerosty a horniny, lanovka na Hoher Bogen, letní sáňkařská dráha

 

18:00

Kvarta

Hynčíková

Kletečková

8:00

Parkoviště

 u Gery

Projekt Vydra - o  názvu  pro řeku, jaké jsou podmínky života kolem ní, eroze, vliv člověka, vydry na Turnerově chatě, využití řeky pro člověka- elektrárna Vydra, výtvarné, fotografické a literární zpracování, okolí Vydry na naučných tabulích. Botanika v Povydří i na Kvildské slati.

 

16:00

Kvinta

Plachá,  Ustohal

7:45

Parkoviště

 u Gery

Největší stezka na světě v korunách stromů - výzkum živočichů, rostlin, vlastní prožitky, život v NP Bavorský les - Neuschönau, srovnání ekologické výchovy v NP Bavorský les a Šumava, výstup na vrchol Luzný

 

18:00

Sexta

Šantora

Sojka

7:45

Hlavní vlak. nádraží

Jaderná elektrárna Temelín, solární elektrárna Bušanovice,

Téma - význam obnovitelných zdrojů energie v ČR

 

18:00

Septima

Pláničková

8:15

Denisovo nábřeží

Exkurze do povodí Vltavy, téma - Voda- podmínka života i ničivý živel

Zjistěte, jak se zkoumá kvalita vody v laboratoři, jak to s kvalitou pitné vody vypadá na Plzeňsku, jak se zkoumá kvalita vody v plz. rekreačních oblastech, jak je Plzeň připravena na možnost povodně, co se buduje a odkud čerpáme finanční prostředky.

13:00

Oktáva

Brožek, Dubničková

8:00

Parkoviště

 u foniatrie

 

Exkurze Vojna Příbram, památník Lidice

17:30

1.A

Plachá,  Ustohal

7:45

Parkoviště

 u Gery

Největší stezka na světě v korunách stromů - výzkum živočichů, rostlin, vlastní prožitky, život v NP Bavorský les - Neuschönau, srovnání ekologické výchovy v NP Bavorský les a Šumava, výstup na vrchol Luzný

 

18:00

2.A

Kaska, Tůmová

Hynčíková, Kletečková

7:30  U Gery

 

8:00  U Gery

Furth im Wald- podvodní pozorovací stanice

 

Projekt Vydra

18:00

 

16:00

3.A

Šantora

Sojka

7:45

Hlavní vlak. nádraží

Jaderná elektrárna Temelín, solární elektrárna Bušanovice,

Téma - význam obnovitelných zdrojů energie v ČR

 

 

4.A

Brožek

8:00

Parkoviště

 u foniatrie

Exkurze Vojna Příbram, památník Lidice

17:30

4.B

Dubničková

8:00

Parkoviště

 u foniatrie

Exkurze Vojna Příbram, památník Lidice

17:30

 

Nahoru