Dostali jsme dvě pětky

Ve dnech 22. – 27. dubna 2021 probíhala na naší škole tematická inspekce zaměřená na distanční vzdělávání. Inspektoři České školní inspekce velmi pozitivně hodnotili naši práci a ocenili nás (jak základní školu, tak gymnázium) nejvyšším počtem bodů, tedy 5.

Spokojeni byli:

  • s profesionální přípravou hodin a využitím IT
  • úžasnou a pestrou výukou
  • vedením žáků k jejich odpovědnosti za učení
  • poskytováním zpětné vazby a sebehodnocením žáků
  • vzájemným respektem a empatií učitelů
  • zapojením všech žáků
  • aktivitou mladších žáků.
Nahoru