DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení rodiče, milí zájemci o studium!

Z důvodů nejasností přinášíme 3 velmi důležité informace ohledně přijímacích zkoušek:

1) Počet podávaných přihlášek

Z dotazů zájemců o studium jsme se dozvěděli, že výchovní poradci na některých základních školách šíří omylem nepravdivou informaci a to, že se dává přihláška pouze na první střední školu, kam se studenti hlásí. Druhé škole v pořadí pak tato škola poskytne všechny informace, že se na ni student hlásí.

Tato informace se nezakládá na pravdě, je nutné dát přihlášku na obě školy, kam se student hlásí (přihlášky budou identické). Jinak nemá druhá škola v pořadí možnost zjistit, že se na ní student hlásí.

2) Přijímací zkoušky na GFK

Centrální přijímací zkoušky jsou v tomto roce ještě dobrovolné a naše škola se k nim nepřipojila. Koná-li student přijímací zkoušky na státní gymnázium, musí pak znovu konat (jiné) přijímací zkoušky na naši školu. Což pro studenty ve výsledku může být i výhoda – pokud se mu jedny nepodaří, má ještě druhou možnost.

3) Motivační dopis

Upozorňujeme, že povinnou součástí přijímacího řízení je motivační dopis rodičů, hodnotící zájmy a předpoklady dítěte, včetně jeho případného handicapu.

Děkujeme za pochopení, v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na gfk@krizik.eu, nebo na telefonech 377 925 713 nebo 377 925 714.

Vedení gymnázia

Nahoru