Dušičkový pochod

Vážení rodiče, tradiční Dušičkový pochod se letos uskuteční v úterý 5. listopadu. 

Start je průběžný "jak kdo přijde" mezi 16:15 - 17:00 na pravém břehu řeky Úslavy pod divadlem Alfa (pod mostem na Rokycanské ulici). Strašidelná cesta se stanovišti povede po pravém břehu řeky Úslavy přes Lobezský park (bod 2 v plánku) k silničnímu mostu spojující Rolnické náměstí s Lobezskou ulicí. Zde trasa jde přes tento most na levý břeh zmíněné řeky a pokračuje proti proudu až ke klubovně u Driving range (tréninkové golfové hřiště). (Vše vyznačeno v plánku). Doporučujeme si vzít lucerny a lampiony. Děti mohou jít pouze v doprovodu rodičů. Délka trasy je 2,5 km.

Těšíme se na Vás.

Za GFK a ZŠ

Petr Čechura a Lubomír Čihák

(TU pořádající primy A, B)

Plánek trasy:

1

Nahoru