Grantová a dotační činnost na GFK

Gymnázium bylo úspěšné v podávání grantů i ve školním roce 2019-20. Na většině grantů se škola finančně spolupodílela. Školu podpořily v roce 2019-20 tyto organizace: statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, Plzeňský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – děkujeme!

Škola pokračovala v úpravách atria. Z grantových prostředků došlo již k 6. etapě celkové obnovy okolí gymnázia a zpřístupnění atria školy. Pokračovali jsme v dalších zahradních úpravách i pravidelné údržbě. Došlo k další výsadbě velkých truhlíků na terase školy, vyvedení vodovodní přípojky a výrobě vrátek na terasu školy, byly vytištěny fotografie na výstavu do atria a podpořeny ekologické projekty školy.

V březnu – červnu 2020 měla proběhnout v atriu školy výstava fotografií Eduarda Ingriše – fotografie Jižní Ameriky 50. let 20. století a cestovatelský festival Letem světem. Z důvodů epidemie koronaviru byly tyto akce ale přesunuty na podzim. Výstava probíhá do 7. listopadu, festival musel být bohužel zrušen. Obě akce škola připravila ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu.    

Podařilo se podpořit i nejrůznější kroužky pracující při škole – kroužky základní školy, sportovní, divadelní, pěvecký sbor. Z grantu na podporu technického vzdělání byly pořízeny nové pomůcky pro fyziku (např. spektroskop, vlnostroj, metalofon a monochord, žákovské laboratorní pomůcky …).

Z grantů města Plzně i Plzeňského kraje dostala také podporu primární prevence nebo kulturní aktivity na gymnáziu. Děkujeme

Nahoru