Gymnázium Františka Křižíka usiluje o zisk titulu Světová škola, studenti přijeli do školy na kolečkách.

4. 5. 2017 se v dopoledních hodinách na Gymnáziu Františka Křižíka konala akce Křižíkova Světová (š)KOLA. Studenti kvinty A, kteří jsou zapojeni do programu Světová škola, přípravili pro své spolužáky dopolední program, který jim měl přiblížit možnosti alternativních způsobů dopravy do školy, seznámit je s principy globálního rozvojového vzdělávání a s tématem trvale udržitelného rozvoje měst a obcí, na který se studenti společně se svým učitelem Antonínem Kolářem zaměřili.

Do školy během dne přijelo 162 studentů, kteří využili pro svoji cestu alternativní způsob dopravy, studenti využili kol, koloběžek, ale k vidění byli i longboardy. Každý, kdo vyslyšel výzvu organizátorů a podpořil kampaň Křižíkovy světové (š)KOLY, byl odměněn sladkým nápojem, sušenkou a diplomem. Dopoledne byl pro žáky základní školy připraven kreativní program, v němž se žáci pod vedením svých starších spolužáků z gymnázia seznamovali s povinnou výbavou kola a s jeho údržbou, se základy první pomoci. Žáci si hravou formou procvičili i základní znalosti pravidel silničního provozu a organizátoři nezapomněli ani na závody jízdy zručnosti. Pro studenty nižšího gymnázia byla připravena projekce filmu Kola vers. automobily, který se zabývá problematikou mobility ve městech. Studenti po skončené projekci debatovali s Radkou Žákovou ze spolku Plzeňsko na kole a s Jiřím Konečným ze spolku Plzeň na kole o principech dopravní udržitelnosti v Plzni. Společně se zabývali způsoby organizování života ve velkých městech, hledali společně změny a návrhy řešení, která by mohli volení zástupci města udělat, aby silná automobilová lobby nevedla město do slepé uličky. Studenti jednotlivých tříd vytvářeli ideové mapy, které odpovídaly například na otázky, podle čeho se pozná zdravé město, je Plzeň zdravé, nebo nemocné město apod.?

Studenti vyššího gymnázia zhlédli film Lidský rozměr, který zobrazuje snahy vizionářského architekta Jana Gehla, který se společně se svými kolegy snaží navrhovat podobu měst tak, aby je osvobodili od nadvlády automobilů a vytvořili dobré podmínky pro chodce a cyklisty, kterým chtějí dát zpátky veřejný prostor k vytváření pospolitosti a blízkosti. Následovala debata o principech trvale udržitelného urbanismu ve městech, o možnostech, které vytvářejí z města zdravé a ekologické místo pro spokojený život obyvatel.    Antonín Kolář

DSC_0476     DSC_0503

Další fotky z akce najdete ZDE

Nahoru