Informace pro rodiče ze složek IZS

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ Mgr. Ivana Loukotová – 724 354 073, Ivana.loukotova@krizik.eu

Prosím rodiče, aby se zároveň obrátili na pracovnici KÚPK paní Janu Jedličkovou, tel. 377 195 466, e-mail: jana.jedlickova@plzensky-kraj.cz, která eviduje všechny žádosti zákonných zástupců o tuto péči. 

Termín: 2. – 20. 11. 2020

 

Příchod dětí bude probíhat u zadního vchodu školy mezi 6:15 – 8:00. Vchod je od parkoviště a parku U bazénu, branka vedle kovové vjezdové brány, potom vpravo do podloubí

Odchody budou možné opět zadním vchodem v doprovodu nebo samostatně, dle přihlášky.

První den přineste prosím vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení viz příloha. Pokud nemáte možnost vytisknout si dokumenty, dostanete je ráno při příchodu. Do rozpisu výuky on - line uveďte i přihlašovací údaje, např. pro Teams.

Stravování ve školní jídelně zdarma.

Děti budou mít oběd, dvě svačiny, pitný režim – vlastní nápoje.

S sebou: kartičku pojištěnce (kopii), přezůvky, teplé oblečení na ven, psací potřeby.

Program: Ve třídě bude je k dispozici tabule, iPady. Hlídání bude probíhat formou zábavného hraní, děti si budou moci psát zadané úkoly ze své školy či se účastnit své online výuky, asistentky/vychovatelky na to dohlédnou. Pro lepší komunikaci, dejte vždy ráno pro jistotu informaci, že má Vaše dítě nějaké úkoly k vypracování. V případě online výuky doporučujeme sluchátka.

Dle počasí pobyt na hřišti, v areálu školy a v blízkém okolí.

PřihláškaČestné prohlášení

Nahoru