Kvinta A v projektu Světová škola

Naše třída, kvinta A, se rozhodla zapojit do projektu Světová škola, který bude probíhat po celý školní rok. Projekt je sestaven tak, aby naučil studenty co nejvíce nových dovedností. Budeme se zde zabývat globální problematikou. Nejprve definujeme jeden globální problém, který je zároveň i problémem lokálním a potom se budeme snažit přispět k jeho nejlepšímu možnému řešení. 

Bude se zde uplatňovat metoda tří kroků: uč se - zjišťuj - jednej. Pod vedením pana učitele Koláře a pana učitele Siegla se budeme aktivně zabývat světovým děním. 

Cílem prvního kroku - uč se - je porozumět globálním tématům a pochopit, že vlastní aktivitou na lokální úrovni je možné přispět k úplnému či částečnému řešení situace. Druhým krokem je zjišťování. Cílem tohoto kroku je zjistit, jak škola, obec, město na tento problém nahlíží. Dále také sesbírat data a prezentovat výsledky průzkumu. Posledním krokem je jednání, neboli uskutečnění akce, která přispěje k odstranění problému nebo jeho vynesení na povrch. Cílem je rozhodnout, co konkrétního by mělo být uskutečněno a čeho by se mělo dosáhnout. Dále pak naplánování, realizace a vyhodnocení projektu. Důležité je také informovat veřejnost o výsledcích projektu atraktivním způsobem. 

Po úspěšném zakončení může naše škola, Gymnázium Františka Křižíka, získat ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tímto oceněním se v současné době pyšní 63 českých mateřských, základních a středních škol a asi 200 dalších škol v Evropě.

Naše třída se projektem nadchla, rozhodla se na něm pracovat a přispět alespoň k částečnému zlepšení situace, které by do budoucna mohlo pomoct ke konečnému odstranění problému. 

Za kvintu A, Sára Bartošová.

Nahoru