Literární soutěž v cizím jazyce

Je určena pro všechny studenty bez omezení věkových kategorií. Soutěž probíhá v jazycích anglickém, německém, francouzském a španělském v oblasti uměleckého překladu a vlastní básnické tvorby.
  1. umělecký překlad: pro každý jazyk jsou zadány tři básně k převodu do češtiny, do soutěže stačí podat jednu. Každá báseň se posuzuje jednotlivě. Texty ve všech soutěžních jazycích jsou k dispozici na StudentsAll v sekci jazyků – literární soutěž nebo u vašeho učitele jazyka.
  2. vlastní báseň/básně
Uzávěrka soutěže je 29. 3. 2008. Své příspěvky můžete zasílat na adresu jarmila.jureckova@gfk-plzen.cz  nebo předat svému učiteli jazyka. Nejlepší práce budou reprezentovat školu v krajském kole. Přejeme všem soutěžícím vzletného ducha a hodně trpělivosti při práci na nelehkém úkolu.
Nahoru