Materiálně technická podpora kroužků na GFK

Škola úspěšně podala žádosti o dotace na materiálně-technickou podporu volnočasových aktivit a kroužků do několika grantových systému. Získala tak okolo 90 tisíc korun na nákup nejrůznějšího vybavení pro přírodovědný kroužek, pěvecký sbor a taneční kroužek, divadelní kroužek či kroužky základní školy.

logaKvalitu činnosti těchto kroužků jsme chtěli zlepšit pořízením některého dosluhujícího či chybějícího materiálně technického vybavení.

S přispěním grantového systému statutárního města Plzeň na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže byly pořízeny potřeby pro pěvecký sbor a taneční kroužek (guiro,  Cajon, diembe, xylofon…), potřeby pro výtvarný kroužek (malířské stojany, výtvarný materiál) a dále potřeby pro kroužky základní školy (trouba na fimo, encyklopedie, Orffovy nástroje …).

Z grantového systému na podporu tělovýchovných aktivit pak netradiční sportovní pomůcky pro kroužky se sportovním zaměřením (slackline, KIN-BALL, herní padák …)

Pro podporu technického vzdělání jsme s pomocí grantového systému na podporu technického vzdělání doplnili měřící systém Pasco. Od školního roku 2014-15 probíhají všechna laboratorní cvičení s využitím těchto měřících systémů. Pilotně proběhla měření v kvintě 2014-15 (mechanika, kmitání, teplo), v roce 2015-16 jsme pak díky dokoupenému vybavení ve stejném grantovém systému dokoupili nezbytné přístroje pro měření laboratorních prací z oboru elektřiny a magnetismu.

Z grantového systému na podporu volnočasových aktivit Plzeňského kraje byly pořízeny pomůcky pro podporu přírodovědného kroužku (např. smýkačka entomologická, síť na plankton, vybavení pro chov laboratorních živočichů a dalších živočichů …).

Městský obvod Plzeň 1 jako tradičně přispěl na podporu uměleckých a divadelních kroužků.

Za projevenou podporu děkujeme!

 

Nahoru