Materiálně technická podpora kroužků na GFK

Škola úspěšně podala žádosti o dotace na materiálně-technickou podporu volnočasových aktivit a kroužků do několika grantových systémů. Podařilo se podpořit i nejrůznější kroužky pracující při škole – kroužky základní školy, sportovní, divadelní, pěvecký sbor. Z grantu na podporu technického vzdělání byly pořízeny nové pomůcky pro fyziku (např. Van de Graaffův generátor, váhy…).

Škola pokračovala v úpravách atria. Z grantových prostředků došlo k dalším zahradním úpravám, byla realizována část projektu zvaná PODZIM. V současné době probíhá vznik treláží a ozelenění terasy školy (vznik venkovních učeben s lavičkami na terase školy), byly provedeny zahradní úpravy před vchodem do školy (přímá podpora od ÚMO1).

Na většině grantů se škola finančně spolupodílela. Školu podpořily v roce 2017-18 tyto organizace: statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, Plzeňský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. – děkujeme!

 

Nahoru