Nový povrch tělocvičen na naší škole

Na konci června došlo k rekonstrukci povrchu obou tělocvičen a povrchu nářaďovny na naší škole. Jejich povrch obou byl již téměř v havarijním stavu, v malé tělocvičně byl navíc odstraněn starý nalepený koberec. Palubovka tělocvičen byla zfrézována, bylo provedeno nové lajnování, doplněn znak školy a povrch znovu nalakován.

Celkové náklady rekonstrukce činily cca 220 tis. Kč, částku 200 tisíc jsme získali z grantového programu Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – děkujeme! 

IMG_1062  IMG_1068  IMG_1069  P1050691   P1050695   P1050703

Nahoru