Ocenění studentky GFK

Nejúspěšnější řešitelé předmětových a odborných soutěží, kteří se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových olympiád a na nejvyšších příčkách v národních kolech dovednostních soutěží určených pro žáky odborných škol se 11. října 2017 společně s ředitelkami a řediteli středních a základních škol sešli v sále zastupitelstva na krajském úřadě, kde převzali od hejtmana Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění.

Za naší školu převzala ocenění Eva Fastová, která zvítězila v celostátním kole olympiády z německého jazyka. K jejímu velkému úspěchu blahopřejeme!

Škola díky jejímu úspěchu získala finanční prostředky programu Nadání Plzeňského kraje – děkujeme!děklistFast

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/uspesni-zaci-a-studenti-z-celostatnich-soutezi-prevzali-oceneni

 

Nahoru