Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Přijďte poměřit síly se svými spolužáky! Přijďte si hrát se slovy a napsat krátký sloh!

Soutěž je určena studentům vyššího gymnázia (tedy od kvinty a pro celý čtyřletý cyklus) a také studentům tercie a kvarty (ti budou mít jiné zadání).

Soutěž se koná ve studovně ve středu 12. 12. od 15 hodin - pokud přijdete později, vůbec nic se neděje - a samozřejmě dostanete čas navíc.

Pro nejlepší na míru ušité knižní odměny! Úsměv

V testu nejsou ověřovány literární znalosti. Jde o jazykový cit a schopnost orientovat se v textu, o nacházení neobvyklých souvislostí.

Velký počet bodů lze získat za slohovou práci (o rozsahu 25 - 30 vět).

Do dalšího (okresního) kola postoupí pouze jeden student.

Další podrobnosti o soutěži a také zadání (i řešení) z předchozích ročníků najdete na této adrese: http://www.humanitnisouteze.cz/cestina/cestina.htm

Nahoru