Povinné testování maturantů

Při příchodu k maturitní zkoušce (písemné i ústní) musí maturant odevzdat Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které musí být negativní a ne starší 7 dnů.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno testováním ve škole následujících termínech:

  • 14. 5. - 12:30 až 14:00 - po domluvě s panem Sieglem
  • 17. až 19. 5. - 9:30
  • 21. 5. - 12:30 až 14:00 - po domluvě s panem Sieglem
  • 24. 5. - 7:30 / 13:00
  • 25. až 26. 5. - 7:30

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být dále nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Nahoru