Pozvánka na výstavu o palmovém oleji

Studenti Gymnázia Františka Křižíka v rámci dvou tradičních projektových dnů pořádaných ke Dni Země na jaře roku 2016 zpracovali komplexně problematiku získávání a využívání palmového oleje. Výstupem jejich práce je výstava, která od 3. září probíhá v Zoologické a botanické zahradě v Plzni.

Na výstavě je k vidění 13 panelů, které se zabývají tématikou palmy olejné a jejích dopadů v lokalitě Indonésie. Studenti a učitelé celé školy se ve dvou projektových dnech na jaře 2016 dle zájmu rozdělili do 16 skupin, které se problematice věnovaly z různých hledisek. Na panelech výstavy je popsán původ, rozšíření a ekologické nároky palmy olejné, biochemické vlastnosti palmového oleje, využitelnost a životnost plantáží a životní cyklus palmy, dopady pěstování (biodiverzita), vliv na vodu, půdu a životní podmínky živočichů. Dále jsou zde popsány dopady pěstování na život původního obyvatelstva Indonésie. Výstava přináší i informace o nadnárodních společnostech, které jsou hlavním hybatelem pěstování palmy olejné v Indonésii či možnosti alternativních řešení.

Část studentů prováděla průzkumy v obchodech a anketu mezi obyvateli Plzně – výsledkem je i krátký dokumentární film, který je na výstavě také vidět.

Studentskou prací je i výtvarné zpracování výstavy – vznikly 3D objekty džungle, část studentů se zaměřila na grafiku výstavy a vytvoření letáků a leporela o výstavě.

Duchovním otcem celého projektu je učitel gymnázia Františka Křižíka Mgr. Jakub Siegl, do projektu se ale zapojili všichni učitelé a studenti gymnázia.

Celá výstava je k vidění od 3. září do 10. října ve výstavní síni Kaplička v expozici Mediteraneum v ZOO Plzeň.

V sobotu 10. září proběhne od 15 hodin v prostorách výstavy komentovaná prohlídka se zábavně naučným programem v rámci tzv. Odpoledne s palmovým olejem. O problematice palmového oleje zde promluví RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni. Studenti Gymnázia Františka Křižíka připravili hry s tématikou palmového oleje pro návštěvníky všech věkových kategorií, proběhne zde premiéra krátkého dokumentárního filmu studentů gymnázia.

Po skončení výstavy bude výstava dále putovat (dle zájmu) po školách plzeňského regionu, kde ji budou studenti GFK osobně prezentovat.

Projekt vznikl ve spolupráci se Zoologickou a botanická zahradou města Plzně, odborným garantem projektu je Stanislav Lhota M.Sc., Ph.D. – odborník na problematiku palmového oleje.

Výstavu finančně podpořil nadační fond Zelený poklad, krátký dokumentární film vznikl ve spolupráci se společností My street film ve spolupráci s profesionálními filmaři ze společnosti.

Více informací o výstavě na www.krizik.eu/palmoil.

Nahoru