Předvánoční den 22.12.2011

Filozofií předvánočního dne je letos především setkání studentů třídy se svým třídním, zklidnění a zhodnocení závěru kalendářního roku, otevření se akcím a prostorům v Plzni a okolí. A samozřejmě doladění vánoční akademie GFK.

Po celé dopoledne probíhají v aule zkoušky jednotlivých skupin:

8.15 - 9.15             prima, Lišková, Kaska

9.30 - 10.30           tercie, Lišková, Zelenka

10.30 - 11.30         kvinta, Lišková, Zelenka

11.45 - 12.15         anglické divadlo, Zelenka

12.15 - 12.45         pěvecký sbor, Lišková, Kaska, Hynčíková,

13.00 - 14.15         Vánoční akademie

PROGRAMY TŘÍD:

Prima:
8.15 - 9.15 - zkouška, 9.30 odchod na vánoční nadílku pro zvířátka, v 11.00 návrat, vánoční posezení s třídním, 12.15 oběd, 13.00 Vánoční akademie - Anderle, Steiningerová

Sekunda:
8.15 - 9.15 - vánoční posezení s třídní, 9.30 odjezd do centra, výstava Vánoce v Národopisném muzeu + Betlém, 12.15 oběd, Vánoční akademie - Dubničková, Zajíčková

Tercie:
8.15 - 9.15 - vánoční posezení s třídní, 9.30 - 10.30 zkouška, 10.45 - 12.00 Vánoce a chemie, 12.00 oběd, 13.00 Vánoční akademie - Bardoňová

Kvarta:
8.45 - 10.30 - Expozice Západočeského a Národopisného muzea, 11.00 návrat do školy, posezení s třídním, 12.00 oběd, 13.00 Vánoční akademie - Siegl, Brožek

Kvinta, sexta:
9.00 - 10.00 - posezení s třídním, 10.00 - 11.30 expozice Petra Nikla (Techmánie) - interaktivní vánoční (i nevánoční) hrací stroje, (hudební sekce kvinty zkouška), 12.00 oběd, 13.00 Vánoční akademie - Kaska, Hynčíková

Septima:
8.30 - 10.30 - Vánoční vycházka (Bolevecké rybníky), 11.00 - 12.00 posezení s třídním, 12.15 oběd, 13.00 dobrovolně Vánoční akademie (vybraní muzikanti zkouší) - Habrych, Boudová (?)

II. ročník:
9.00 - 12.00 - Expozice Adolf Loos a Plzeň + procházka centrem, posezení s třídní ve městě, 13.00 dobrovolně Vánoční akademie - Jurečková

III. ročník:
9.00 - 10.00 - posezení s třídní, odjezd do centra, výstava Vánoce v Národopisném muzeu + Betlémy, 13.00 dobrovolně Vánoční akademie - Plachá

Maturanti:
8.15 - 9.15 - Angličtina (vánoční tématika), 9.30 - 11.30 odjezd do centra, výstava Vánoce v Národopisném muzeu + Betlém, pro dobrovolníky Vánoční akademie - Dubničková, Zajíčková

Nahoru