Profil učitele Habrych Jan

Jméno a příjmení
Jan Habrych

Datum narození
4.10.1978

Motto
Humor je lék.

Co nabízím
Kdybych pracoval v továrně, měl bych spoustu volného času. Ten jsem z převážné většiny nabídl škole a studentům Úsměv

Na čem stojím (o co se opírám)
Nohy na zemi, hlava v oblacích...(mě nic normálního nenapadlo).

Co mám za sebou
Matematicko-fyzikální zaměření na gymnáziu, rok elektrotechnické fakulty v Plzni, pedagogickou fakultu v Plzni obory matematika německý jazyk, stipendijní pobyt v Augsburku, učitelování na 21. ZŠ (německý jazyk, matematika, fyzika, vlastivěda, výtvarná výchova, dramatický kroužek, vaření, péče o dítě)

Co dělám teď
Šerm sportovní i historický, lezení, výuka v jazykové škole Spell, dramatický kroužek, svatba.

Kam směřuji
V současné době každou chvíli někam jinam (do školy, ze školy, na oběd,  na pivo, na trénink, do školy...).

Nahoru