Profil učitele Kalous Radek

Jméno a příjmení
Radek Kalous

Datum narození
za narození dne 8.12.1966 se nestydím

Motto
Jsem vstřícný vzájemné pomoci a spolupráci. Moje Vize je vzájemně pomáhat a spolupracovat s ostatními v týmu při vytváření produktů a hodnot, které všichni potřebujeme k uskutečnění svých cílů. A moje Mise je: - jsem vstřícný vzájemné pomoci a spolupráci, - plním své sliby a závazky, dodržuji smlouvy a dohody, - nikdy nejednám se zlou vůlí v srdci, - respektuji lidi kolem sebe, vážím si jich a nepodvádím je, - respektuji hmotné a duševní vlastnictví každého, angažuji jej se smyslem pro spravedlnost a reciprocitu.

Co nabízím
Svoje osobní zkušenosti a vědomosti

Na čem stojím (o co se opírám)
Na vzdělání, prožitcích, praxi a víře v sebe samotného

Co mám za sebou
Spoustu dobrého i špatného

Co dělám teď
Tvrdě pracuji směrem k následujícímu bodu (kam směřuji)

Kam směřuji
K absolutní svobodě

Nahoru