Profil učitele Lišková Štěpánka

Jméno, Příjmení: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. Datum narození: 3. 11. 1961

Motto: Má práce mě baví.

 1. Co nabízím?
 • z lidského hlediska - vstřícnost, individuální přístup, otevřenost, spolupráci a pomoc, příjemnou atmosféru všech setkání
 • z profesního hlediska -  netradiční vedení výuky s velkou aktivitou  studentů,

nahlédnutí do pestré palety hudby evropské i mimoevropské, aktivní muzicírování s ohledem na individuální schopnosti každého               

 1. Na čem stojím (o co se opírám)? Jsem pedagogický optimista. Opírám se o dlouholeté zkušenosti kontaktu s mladými lidmi, o dlouholeté zkušenosti z aktivního muzicírování, o vědomosti a dovednosti, které si stále rozšiřuji dalším sebevzděláváním (absolvuji vzdělávací kurzy i kurzy alternativní - Tanec a buben, Pohybové terapie, Primitivní taneční exprese, Hra západoafrických rytmů atd.).
   
 2. Co mám za sebou? Absolvovala jsem Konzervatoř v Plzni ve hře na klavír (SŠ) a Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto jsem získala ve specializačním studiu kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie (Univerzita Palackého-Olomouc, MŠMT, 2004), nahlédla jsem prostřednictvím kurzů do základů pohybové terapie. Jako dobrovolník jsem vedla kurzy s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami  (lektor muzikoterapie  dětí s Downovým syndromem – týdenní letní stáže), v půlročním externím úvazku jsem poznala i zákulisí operního provozu  (v operním souboru  DJKT). Po 4letém pracovním poměru na LŠU Třemošná a 4letém  působení na plzeňské konzervatoři (výuka klavíru, korepetice), po mateřské dovolené,  jsem nastoupila do interního pracovního poměru na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni (od roku 1997 dosud) a Gymnázium Františka Křižíka v Plzni. V Plzni-Liticích jsem po deset let každoročně připravovala hudební program na Půlnoční mši.

Na GFK mám přátele, zde: 

 • získávám zkušenosti s uplatňováním tradičních i alternativních postupů ve výuce hudební  výchovy (potřebné i pro výuku budoucích učitelů HV na VŠ)
 • rozvíjím svůj tvůrčí potenciál v kontaktu se studenty i s tvořivými kolegy
 • získávám i podklady pro vlastní vědeckou práci (blíže na stránkách FPE  ZČU https://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17632  personální obsazení)
 • vedu praxe studentů z VŠ
   
 1. Co dělám teď /v současné době/ ? V současné době vyučuji na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni a paralelně učím HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Mám bohatou publikační činnost zaměřenou na kontext teorie a praxe v oblasti hudební výchovy (https://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17632). Jsem členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Ve specializačním studiu Pedagogické fakulty ZČU vedu opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Kromě výuky hudební výchovy na PF vedu na GFK pěvecký sbor, který spolupracuje se školním divadlem. Jsem dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Mým velkým koníčkem je v současné době (kromě výuky HV) hra západoafrických rytmů a tanec. Jsem členkou nově založené flamencové skupiny Las Leonas, skupiny indického moderního tance Mirky Gebouské a rovněž aktivně tančím tance africké.  Po deset let  si opakovaně osvojuji základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.
   
 2. Kam směřuji? Jsem ráda, že se mohu spolupodílet na formování osobnosti studentů. Hudba mě na této cestě věrně provází. Zajímá mě život člověka a jeho umělecká  tvorba od počátku jejího zrodu ((archetypálních projevů, tvorby nástrojů, funkcí hudby) až po současnost. 
Nahoru