Profil učitele Tenková Alena

Jméno a příjmení
Alena Tenková

Datum narození
27.1.1979

Motto
Nikdy neříkej nikdy & Náhody neexistují.

Co nabízím
Důslednost a zaujetí pro věc. Širokou emoční škálu J

Na čem stojím (o co se opírám)
Na bezmezné lásce ke španělštině a obdivu a pokoře vůči latině. Na dosud živé vzpomínce, co mě od studia odpuzovalo. Na zájmu studentů.

Co mám za sebou
GFK, Hispanistika a klasická filologie na FF UP, průvodcovský kurz, kurz Jak učit cizince česky, supervize.

Co dělám teď
Literatura, tanec, vaření.

Kam směřuji
Pracovně k okamžiku, kdy studenti, které jsem vedla ve studiu španělštiny, opustí GFK s pocitem, že španělštinu milují a ovládají.

Nahoru