Profil učitele Vild Tomáš

Jméno a příjmení
Tomáš Vild

Datum narození
14.11.1983

Motto
Qui ressamble, s´assemble. (Rovný rovného si hledá.)

Co nabízím
Poznání francouzského jazyka a reálií frankofonních zemí za přispění různorodých aktivit.

Na čem stojím (o co se opírám)
Na lásce k francouzštině, francouzské literatuře, zkrátka na frankofilii

Co mám za sebou
Česko-francouzské Gymnázium Pierra de Coubertina, ZČU FF v Plzni aj + fj pro komerční praxi, práci ve Francii, v Tunisku, výuku fj na CJP ZČU v Plzni, vedení kurzů fj pro jazykové školy

Co dělám teď
Studuji na PeF ZČU v Plzni, čtu, vyučuji fj v jazykových školách, snažím se sledovat filmy, módu, cestuji

Kam směřuji
Doufám k dokončení VŠ. Pracovně k tomu, aby si moji studenti francouzštinu zamilovali a pochopili Rozpačitý

Nahoru