Prohlášení GFK k protestní akci

Dnes, 5. června v 17 hodin uveřejnil zpravodajský server Plzen.cz článek s nadpisem Protestní akce studentů Gymnázia Františka Křižíka, ve kterém se uvádí, že v pondělí 6. června od 8 hodin vyjádří studenti nesouhlas s propuštěním učitele Jana Anderleho.

Jménem GFK se chci k této věci jako jednatel společnosti oficiálně vyjádřit a předejít tak dezinformacím a dezinterpretacím, které by mohly školu a její studenty poškodit.

Na ukončení spolupráce mezi GFK a panem Anderlem se ředitelka školy Šárka Chvalová dohodla již více než před rokem, a to ke konci června letošního roku. V pátek 3. června došlo pouze ke zpřesnění podmínek odchodu a výše odstupného. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzájemnou soukromou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzhledem k podmínkám dohody, se k dalším okolnostem odchodu pana Anderleho nechceme veřejně více vyjadřovat.

Právo na protest studentů respektujeme, i když s ním v tomto případě nemůžeme souhlasit. Jsem přesvědčen, že ve škole by se mělo především učit (podle daného rozvrhu), a proto jsem připraven od 15 hodin v aule školy prodiskutovat s protestujícími veškeré sporné otázky, aby zamýšleným protestem nedošlo ke zbytečnému narušení vyučování.

GFK již 25 let nalézá nejlepší možné materiální i personální varianty plnohodnotné výuky studentů a je absurdní se domnívat, že by škola chtěla samu sebe bezdůvodně poškodit.

Jan Řepík

V Plzni 5. června 2016

Nahoru