Projekt celkové obnovy atria a okolí školy

Gymnázium Františka Křižíka začalo v roce 2015 s celkovou obnovou atria školy a okolí gymnázia. Cílem je vznik kulturně-vzdělávacího a relaxačního prostoru. Projekt v loňském roce finančně podpořilo město Plzeň částkou 99 500 Kč, přibližně 60 000 Kč se podílela škola. V rámci projektu vznikla projektová dokumentace „Celková obnova okolí školy“, kterou ve spolupráci se školou připravila projektantka Ludmila Georgieová (viz přílohy).

V roce 2015 byla provedena revitalizace stromů v prostoru atria a za tělocvičnou. Na tyto zásahy navázala nová úprava těchto prostor – vznik „školní zahrady“ za aulou a následná výsadba. Zde byl instalován skleník a pařeniště, kde studenti budou v budoucnu v rámci výuky (na ZŠ i gymnáziu) realizovat vlastní výsadby. Byly zde instalovány ptačí budky. V prostoru u tělocvičny byla instalována meteorologická budka včetně přístrojů. Ta bude sloužit pro meteorologická pozorování žáků.

Díky plánům na celkovou obnovu atria gymnázia a investicím školy postupně vzniká v atriu školy kulturně-vzdělávací a relaxační prostor. Uskutečňují se zde jarmarky školy, adventní trhy, „pasování mazáků“ … V loňském roce zde proběhla výstava karikaturisty Pavla Kantorka pro veřejnost, v těchto aktivitách zpřístupnění atria veřejnosti chceme nadále pokračovat nejrůznějšími kulturními akcemi (výstavy, divadlo, koncerty).

Součástí projektu jsou i ekologické aktivity žáků (den Země, Ekohrátky a další).

V roce 2016 chceme v projektu pokračovat. Počítáme s pokračováním výstav a dalších kulturních aktivit v těchto prostorech. Cílem je (jak již bylo uvedeno výše) vznik kulturně-vzdělávacího a relaxačního prostoru.

Rádi bychom dokončili „zahrádku za aulou“, zahájili tvorbu zahradních úprav v atriu školy, obnovili vodní pítko v atriu. V atriu bychom rádi vytvořili pódium s lavičkami pro kulturní akce i pro výuku. Rádi bychom také dokončili úpravy po kácení topolů za tělocvičnou. Budou pokračovat i ekologické aktivity žáků.

Vše závisí na finančních možnostech školy a podpoře z grantových systémů. Doufáme, že uspějeme!

Přílohy:

  1. průvodní zpráva projektu
  2. Plány plánovaných úprav 1  a Plány plánovaných úprav 2
  3. Zpráva o realizaci 1. etapy projektu v roce 2015
Nahoru