PROJEKTOVÝ DEN "20 LET SVOBODY"

Gymnázium Františka Křižíka se vždy na podzim věnuje významným historickým událostem. Proto se
ve středu 11. listopadu 2009 uskuteční projektový den věnovaný 20. výročí Sametové revoluce a pádu Železné opony. Podrobný program naleznete uvnitř článku.

Nižší gymnázium (prima až kvarta):
8:15 - 9:50, ve třídách dle podrobného rozpisu
Proběhne po jednotlivých třídách kombinovaný program složený z aktivit, které pro studenty připravili studenti semináře moderních dějin. Součástí této nabídky bude i promítání krátkého dokumentu.

Od 10:05 probíhá výuka podle středečního rozvrhu

Vyšší gymnázium (kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník):
8:15 - 12:30, v Aule GFK

1) přednášky na témata týkající se projektového dne
"Pád Železné opony" - Marek Brožek
"Česká společnost v transformaci" - Michal Vozobule

2) promítání dokumentu z projektu Člověka v tísni "Příběhy bezpráví"

3) diskuse s hosty:
Ing. Jaroslav Jurečka,
1990-92 poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanské fórum, 1996-98 senátor v okrsku Plzeň-jih
Ing. Petr Náhlík,
náměstek primátora města Plzně, předseda Školské rady GFK
Mgr. Jiří Sojka,
student v Plzni v době Sametové revoluce, toho času vyučující na GFK

Od 13:35 probíhá výuka podle středečního rozvrhu

Nahoru