Rodičovské kavárny

Pod názvem Rodičovská kavárna pořádáme od roku 2017 odborně tematická a zároveň neformální setkávání a spolupráci s rodiči žáků na ZŠ. Všechna tematická setkání se věnují záležitostem, které se úzce týkají vzdělávání na naší škole a jsou její nedílnou součástí. Tato setkání hodnotíme vysoce pozitivně a rodiče i učitelé mají prostor aktivně se zapojit a diskutovat.

Rodičovské kavárny

Pod názvem Rodičovská kavárna pořádáme od roku 2017 odborně tematická a zároveň neformální setkávání a spolupráci s rodiči žáků na ZŠ. V aktivitách můžeme pokračovat také díky „šablonám“ MŠMT a EU výzvy OP VVV „Šablony 2017 základní školy na GFK“  r. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007828. Všechna tematická setkání se věnují záležitostem, které se úzce týkají vzdělávání na naší škole a jsou její nedílnou součástí. Tato setkání hodnotíme vysoce pozitivně a rodiče i učitelé mají prostor aktivně se zapojit a diskutovat.

Rok 2017

Jedna z úplně prvních Rodičovských kaváren byl zážitkový seminář, který byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí i nás dospělých, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme. Kavárna na téma Agrese je OK byla přínosnou, praktickou, citlivou a zároveň osobní a vedl ji Mgr. Michal Vybíral z LOM (Liga otevřených mužů).

Již proběhly také Rodičovské kavárny na téma Začít spolu (Rodiče získali větší vhled do programu Začít spolu, informace o principech, vývoj a současná situace v ČR i v mezinárodním kontextu. Součástí byla i videa ze tříd, kde je program realizován.) Další oblastí, které jsme věnovali pozornost, bylo Hodnocení (představení různých forem hodnocení nejen ve škole, vyjasnění úskalí klasifikace a slovního hodnocení, strategie formativního hodnocení, které pomáhají žáků, učitelům i rodičům porozumět svému učení). Obě Kavárny byly vždy v rozsahu 3 hodin pod vedení externí lektorky Mgr. Mirky Škardové ze Step by Step.

Uskutečnila se také Kavárna na téma Hejného matematika. Probrali jsme historii vzniku a vývoj Hejného metody a 12 klíčových principů, zaměřili jsme se na nejvíce diskutované oblasti a vysvětlovali určitá matematická prostředí (Děda Lesoň, algebrogramy, biland, vývojový diagram). Rodiče zajímala zejména návaznost na další výuku ve vyšších ročnících, praktická cvičení.

Dále Kavárna na téma Genetická metodaMgr. Janou Boreckou, která se zasadila o zařazení genetické metody čtení do učebních plánů vybraných základních škol včetně té naší. Je autorkou dvoudílné učebnice čtení pro žáky prvních tříd, jež nahrazuje tradiční slabikář.

Rok 2018

Ve školním roce jsme zahájili Rodičovskou kavárnou na téma mimořádně intelektově nadané děti (MIND). Kdo je MiND a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole? Typické charakteristiky MiND, osobnostní profily dle potřeb, pocitů a chování, tipy na obohacující materiály, odkazy pro rozvoj IQ, nastavená vzdělávací koncepce MiND v GFK Plzeň a celkově způsoby psychodiagnostiky, používané metody a nástroje a spolupráce s PPP/SPC a legislativní podpora, možnosti podpůrných opatření ve vzdělávání MiND. Lektorkami byly Ing. Miriam Janyšková, MBA (ředitelka NF Qiido) a Mgr. Andrea Štefáčková (psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka).

Dále Kavárna na téma Komunikace s Pavlem Mudrou. Bez čeho nebude fungovat komunikace? Co je největší zabiják komunikace (nejen s dětmi)? Jakou formu komunikace používat při učení s dětmi? Jak začít komunikaci, když se tomu druhému nechce moc mluvit? Proč se zejména v pubertě překazí hladkost komunikace a jak se tomu vyhnout? Bonusové cvičení, co můžete udělat, když potřebujete komunikaci s dítětem zlepšit.

Rok 2019

V únoru 2019 byly uskutečněny Kavárny na téma Talenty (nejen MIND) pod vedením Mgr. Hany Pleskačové v tandemu s Ing. Miriam Janyškovou, MBA. Naše děti nás často překvapují svým odlišným přístupem k řešení běžných situací doma a ve škole. Odhalení jejich talentu nám pomůže pochopit jejich přirozené schopnosti, talenty pro řešení každodenních situací, životní motivace, vnitřní nastavení a způsoby fungování i komunikace. Právě ty jim pomohou být v životě efektivnější, spokojenější a šťastnější. Na semináři nás lektorky provedly těmito tématy: Dítě a vliv okolí na něj; co ovlivňuje úspěch v životě; faktor přesvědčení, definice, identifikace a profily talentu; úskalí různých typů talentů v komunikaci a spolupráci aneb jak na to, když talenty rodičů či učitelů a dětí jsou odlišné?

 

 

 

 

 

 

Nahoru